Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Samael: Víkendové semináře

9. 1. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Články administrátora

Uvažuji o tom, že spolu s mojí kamarádkou začneme pořádat celodenní víkendové semináře, na které vás všechny srdečně zvu. Ovšem v rámci toho, že žijeme v "moderní" byrokracií prorostlé společnosti, budu potřebovat několik měsíců na vyřízení potřebných dokumentů.

Ráda bych všem tudíž poskytla tyto měsíce k vzájemné diskuzi a výběru témat, které by vás v rámci seminářů zajímaly. V tuto chvíli připadají v úvahu následující témata:

 

Čas zlomu a obratu je tady

9. 1. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Vážení spolutvůrci, ocitáme se v důležitém bodě našeho osobního vzestupu a transformace, pokud jsme se tak rozhodli. Uplynulý rok byl pro mnohé z nás velmi náročný na situace a zkoušky, kterými jsme museli procházet, aby byla zaručena pravost našich záměrů vycházejících ze srdce. Řešili jsme svá stará nevyřešená témata, abychom pochopili proč jsme se sem vlastně přišli inkarnovat. Každý ze své úrovně a podle naplánovaných úkolů své duše.

 

Rok 2018

9. 1. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Toto je první předpověď po dlouhých letech, kdy skoro nic není dáno předem, proto bylo pro mne tak těžké vám ji nějak konkrétně zprostředkovat.

Řeknu to tedy jednoduše – následující rok bude takový, jaký si ho uděláte (z hlediska energií, zážitků, zdraví, vztahů, práce i vztahu k sobě).

 

Sluneční erupce a duchovní vzestup

17. 1. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Sluneční erupce mají duchovní význam. Zvyšují frekvenci Země, která s celým vesmírem.

Jedna z největších slunečních erupcí v historii se odehrála 27. ledna 2012. Oznámila začátek vstupu do plného vědomí pro lidi, kteří si vybrali cestu vzestupu. Jde o největší událost v historii, která aktivuje frekvenci Země i lidstva. Tato frekvence upozorňuje, že se lidstvo začíná vracet do probuzeného stavu. Spali jsme od pádu Atlantidy. Nastal čas, na který jsme čekali! Buďte vděční, že žijete na této planetě

 

...Ticho, pozornost a transformace...chci uvěřit

24. 1. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Tenhle článek chci sepsat na základě vlastních zážitků a poznávání. Pořád se píše nebo hovoří o transformaci a jejím průběhu, leč pro každého to může znamenat něco jinačího, jedná se však stále o obměnu téhož samého, a trošku bych to po té době plynutí zevšednila, do názvu místo příznaků transformace nacházím „příznaky přítomného žití“.

 

Proč zralé duše nenacházejí pochopení u rodiny a přátel

2. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Tím, jak toužíme růst, zrát a překonávat vlastní a společenské normy, můžeme vyvolávat odpor u lidí kolem nás. Jakýkoliv druh změny se jeví jako hrozba ve velmi křehké rovnováze života, jež byla vytvořena, aby udržela naši náměsíčnost po celé dny.

 

Transformační příznaky….

6. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Vzestup planety Země mílovými kroky pokračuje, až někdy můžeme mít pocit že síla proudících energií je k “neunesení”. Podle toho se taky cítíváme. A je pravda, že všechny zdravotní potíže nemusí vždy souviset s transformací, ale na druhé straně – leccos může být probuzeno právě těmito energetickými změnami…. Organismus se dokáže přizpůsobovat někdy poměrně snadno, jindy to trvá déle. Je třeba vytvářet svému tělu a psychice podmínky pro vstřebání energetických změn, poslouchat své tělo a nehnat se v denních stereotypech za každou cenu. Udržovat své tempo, ne tempo jiných.

 

Únik před prázdnem

6. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Otázkou je, proč lidi mají puzení a tlak pořád něco konat, neustále zaměstnávat mysl? Inu, co je prázdno? Závisí na pohledu, jak se na něj dívám. Může znamenat pokoru, důvěru, spočinutí, odevzdání se. Ale také odpočinek v zájmu sebelásky. Člověk se bojí, že dojde na konec cesty a cesta již nikam nepokračuje. Člověk má strach, že se stane nejlepším a neporazitelným, ale tím ztratí smysl toho, proč předchozí cestou šel, najednou nevidí a nedovede vnímat, co mu tato cesta a její cíl přinesly.

 

Jak si sami o sobě prozrazujeme

8. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Hledáme vodítka, berličky, vysvětlení toho, co se nám v životě děje. Čteme články, knihy, chodíme na přednášky, vyslechneme zkušenosti našich přátel ve snaze porozumět svému životu. Toto vše je znamením, že se začínáme „probouzet“, začínáme pomalu vnímat nebo alespoň tušit, že my máme odpovědnost za náš život a jen my máme sílu si jej zlepšit.

 

Čtení záznamů duše, pole Akáša

28. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Kdo jsem? Co je má duše? Proč je má duše na Zemi, co má vykonat? Jaký má úkol zde na Zemi?

Jsi odrazem toho, co je Vesmír v energiích. Jsi hostitel a rozšiřovač těchto energií. Lidem máš za úkol odhalovat iluze, aby mohli a dovedli být přístupní k oněm energiím, aby je dokázali snést a nepřivodil jim tento nevyhnutelný děj nemoci. Od vánku motýlích křídel po nejhrubší hrom blesku. V každém je účinek.

 

Nové vnímání

28. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Nové vnímání přesahuje pohled toho, co jsme viděli dříve v úrovní 3D. Zatímco za cílem v dualitě nás vedlo naše vytvořené falešné EGO, to co následujeme v jednotě je naše skutečné POSLÁNÍ. Je v tom tedy značný rozdíl. Role, které jsme se naučili hrát, pomalu umírají s tím, jak člověk postupuje sám v sobě ve svém uvědomění. Role je taková líbivá forma, kterou vytvořila dualita. To je, když si člověk nasadí např. masku lásky a stává se v očích druhých tím „hodným“, ale pravé záměry zde ještě nedokážeme rozeznat. Nemá to ale nic společného s PŘIROZENOSTÍ, kdy se chováme podle svého vnitřního nastavení a každý se projevuje JEDINEČNĚ. Tzn., že nemáme potřebu cokoliv skrývat a nebo si na něco hrát. Duchovno tak, jak je prezentováno v dualitě nemá nic společného s vědomím jednoty. Jedná se většinou o tu líbivou formu podání. A ten, kdo ve svých rolích a přetváření se stále zůstává, je pro okolí čím dál více čitelnější.

 

Příběh obyčejného šílenství: Neděláme, co máme rádi, ale chceme žít spokojeně

13. 3. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Když se nad tím zamyslíte, je to vlastně paradox. Honíme se za penězi, abychom si mohli užívat. Škudlíme každou korunu, abychom mohli odjet na vysněnou dovolenou, pořídit si auto podle naších představ nebo postavit dům či koupit chatu za městem. Stále hledáme dokonalost v podobě partnera, rodiny, finanční a materiální hojnosti a nebo dokonce osobního rozvoje. De facto vše směřuje k tomu, abychom byli šťastní. Ovšem pravda je taková, že neděláme skoro nic pro naší každodenní radost, ze které pramení ona opradová spokojenost.

 

Tlak na posun

13. 3. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Vítejte v našem společném čase. Pokud jste na těchto stránkách, není to náhoda, protože jako probuzený člověk hledáte nejspíš mnoho odpovědí. Děkuji ze srdce, že jste zde! Jsem velmi vděčná, že jdeme společně v tomto významném okamžiku, kdy sloužíme posvátnosti Stvoření. Patří vám velké poděkování za váš podíl na procesu uzdravení planety a lidské rodiny.

 

Proč je tak obtížné jít cestou, kterou nám ukazuje naše duše?

26. 3. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Během našeho života procházíme velkými změnami, i když si to někdy ani nemusíme uvědomovat. Někdy ale tyto změny přicházejí naráz a my pak cítíme, že to, co bylo pro nás  včera běžné, již dnes nedokážeme snášet.  Pak můžeme být vzteklí, vystrašení či nespokojení. Víme, že musíme něco změnit, ale netušíme co. Procházíme obdobím hledání.

 

Co se kolem děje

29. 3. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

To co se děje kolem nás je výsledek dualitního myšlení v dualitním světě, které si plní své vytvořené katastrofické scénáře. To vše se stále v této úrovni bude odehrávat, dokud lidé své myšlení a konání skrze své pochopení sami nezmění. Někteří nevidí, neslyší, pro mnohé se nic nezměnilo, situace také mnohým vyhovuje nebo dokonce někdo stále dál parazituje na druhých. Vše je jejich volba. Vytvářející se chaos však bude sílit a pravda bude odhalena.

 

Integrace tmy do světla

11. 4. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Milovaní,

v současné době zažíváme hlubokou transformaci, jedná se o proces integrace Hvězdné esence do naší lidské bytosti. Na tento proces nemá nikdo vliv, takže ho můžeme prožít jen díky svým vlastním pocitům a zážitkům. Je to proces nových emocí, které jsou nepopsatelně hluboké a krásné. Do našeho těla přinášíme nové Vědomí. Tento nový proces vyžaduje trpělivost a soucit s lidskými protějšky, které mají snahu se tomuto našemu procesu postavit. Přesto z pohledu Vesmíru je to zcela přirozený proces.

 

Komunikace a sesterské sdělení-sdílení

11. 4. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Právě včera se ke mně dostala informace od pana Duška, týkala se starých jazyků. Nejvíce mě zaujala zmínka o sanskrtu. Tento jazyk je postavený stylem, jakým mohu vedle námi běžně podávaných informací současně sdělit i hledisko, z jakého jednám, pocit, rozpoložení. Vše současně v jednom toku. To čeština ani jiný současný jazyk neumí. Pouze zachycuje lineární logické informační toky, zato emocionální vyjádření a sdělení motivů spotřebuje další čas, kdy ne-trpělivost člověka naslouchat to kolikrát ani nedovolí, aby tyhle další důležité věci byly předány. Buď jsou současnou mentalitou lidí brány jako doplněk nebo dokonce něco nežádoucího.

 

Flexibilita má zelenou

24. 4. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 23.4. 2018

V těchto měsících se vše proměňuje ze dne na den, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu v životě těch, kteří přijali svobodnou volbu TVOŘIT SVÉ NEBE NA ZEMI. Tím, že jste již ve vědomí, které je plně zodpovědno za svůj vlastní život, se vaše události stále proměňují dle myšlenkových pochodů a dle přehodnocování vašich záměrů. Již zhmotňujete své každodenní prožívání skrze principy zákona produchovnění, což znamená být plně zodpovědný(á) za svou vlastní příčinu, která přináší následek odpovídající vibracím této příčiny.

 

Působení skrze různé úrovně bytí

30. 4. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

Nejprve se na chvíli ponořme do obrázku.

Jedná se o evoluční obraz, jeho význam bude průběžně doplňován.

 

 

Aby ste vedeli, čo sa deje – aktuálny stav

30. 4. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Oblast Země se nachází ve středu zájmů nejen vyšších sil, ale také jejich opačné polarity. Mnozí se utkávají na poli technologickém, další na poli mentálním. Není tu prostor, který by byl ušetřen. Zejména v budoucích týdnech bude velice zesílena ochrana Země.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky