Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tlak na posun

13. 3. 2018
Vítejte v našem společném čase. Pokud jste na těchto stránkách, není to náhoda, protože jako probuzený člověk hledáte nejspíš mnoho odpovědí. Děkuji ze srdce, že jste zde! Jsem velmi vděčná, že jdeme společně v tomto významném okamžiku, kdy sloužíme posvátnosti Stvoření. Patří vám velké poděkování za váš podíl na procesu uzdravení planety a lidské rodiny.
 
V současné době se posun energeticky výrazně modernizuje, jak se blížíme k Jarní Rovnodenností. Stojíme zase o krok blíž k viditelným a hmatatelným změnám. Pro ty z nás, kteří se na tomto procesu podílí vědomě, je to velmi povzbudivé, i když v takových fázích roste důraz na naši angažovanost, jak se planeta přesouvá do nové identity v harmonickém Vesmíru.
 
Vlny v měsíci březnu výrazně nepodporují nic skrytého a nic slučitelného uvnitř s novou duchovní energetickou pravdou. S Jarní Rovnodenností (20/3 – 17:16 hod.) a dalším energetickým Mayským cyklem (26/3/18 – 10/12/18) se stává náš posun intenzivní. Tento rok má zcela jinou kvalitu než minulé, protože se nacházíme ve více harmonickém Vesmíru. Vzestupná i sestupná spirála je exponenciálně zvyšována (jak jinak).
 
Energie Jarní Rovnodennosti (už nyní), tlačí na emoční zážitky a zesilují tlak na posun. Integrace polarity tlačí na emoční polaritu. Tento tlak je vnímán jako intenzivní vnitřní energie, které hledají řešení v hlubinách vlastního jádra. Jakmile je vše vyplavováno na povrch, a začne se to jevit jako velmi slibné, na váš jednací stůj jsou hozeny další položky. Tak znovu! To samo o sobě přináší spoustu otázek. Proč já? Kdy to všechno skončí? Takže se pustíte do další práce. Berte to s humorem, protože demontáž může být náročná. Pokud se nacházíte v tomto režimu, hodně odpočívejte. Objevuje se stále více starého, co je potřeba odhodit. Všimli jste si, že Vzestup je ve skutečnosti 99 % emocionálního čištění?
Staré energetické paradigma pozorujeme bez sebemenší interakce. Jsme odděleni od okolností, které nejsou v souladu s našimi cíli. Dále jsou to věci, které nejsou v naší vibrační shodě, lidé, jídlo, místa, oblečení, které působí jako nepohodlné.
 
VZESTUP/SESTUP. Vymezování prostoru mezi světy se neustále zvyšuje, což je pro nižší Vědomí poměrně dezorientující, pro nás více odlehčené. Ti, kteří vědomě spolupracují s vesmírnými silami, formují svůj osud. Příliv vysokých energií zesiluje obě spirály a vytváří stále větší polaritu mezi těmito dvěma skutečnostmi, což je a bude více dramatické.
 
Naše společná kolektivní duše nás vyvádí pryč z trojdimenzionální iluze. Jak dochází k tomuto přirozenému vymezování světů, vnímáme jinak čas a prostor v této dimenzionální rovině. Naše smysly jsou ve stavu komfortního vnímání a integrace dostupných energií. Je to fantastické, protože nikdy před tím zde nic takového neexistovalo.
 
Opatrně při interakci s 3D lidmi, protože oni nejsou hrozní ani hrubí, jen nejsou schopní vnímat a vidět spoustu věcí jako vy, mají také tento vnitřní potenciál, ale nemají jej ještě aktivovaný. Jak se pohybujeme vpřed, bude pro 3D člověka stále více obtížnější přeskočit propast mezi světy. Pokud 3D člověk ještě více urychluje zaměření na hmotu, bude to mít za následek zvětšení chaotické reality. Ti, kteří se rozhodnou vyvíjet v souladu s vyšší časovou osou, jsou vždy hned přidělení „garantovi“ nebo patronu Vzestupu. Může to být fyzická i nefyzická bytost.
 
Mnozí z nás podporují tyto kandidáty, aby se rychle vyrovnali s rychle rozpouštějícími starými strukturami. Každý z nich si volí stupeň vzdělávání, na který je momentálně připraven. Jakmile absolvují nižší školu, přejdou do vyšší školy. Součástí nižších škol je získat přesvědčení že, nefyzické bytosti, multidimenzionální mechanika Vzestupu, Universální kosmologie, jsou přirozenou součástí lidského života. Pokud tito lidé mají problém s touto pravdou, můžeme je naučit, aby naslouchali svému tělu a smyslům, neboť je to základní navigační systém. Tak mohou rozvíjet své schopnosti. Pokud nejsou otevření přijímat takové informace, nikdy je nesuďte a odejděte od nich.
 
Po mnoho z nás chtějí nyní Evoluční síly vyjádřit mnohem komplexnější nasazení do planetárních misí. Začínáme další nové zkušenosti a zároveň vyšším cílem je vytváření extrémně koncentrovaných vysoce vibračních energií, aby všichni Strážci a průkopníci urychlovali další úrovně Vzestupu. Každý z nich má specifické zkušenosti v oblasti Vzestupu.
 
Jsme nyní svědky změny, která se jeví jako temná, ale tak to vyhodnocuje mysl, která není vědoma toho, že jakmile přecházíme osobně/kolektivně/planetárně na vyšší kmitočet, tento vysoký kmitočet způsobuje, že všechno neviditelné, neslučitelné, zdánlivě ohrožené a neintegrované, vyplave na povrch. To vypadá jako chaos, který je uplatňován v podstatě jako podpora.
 
Vysoké Světlo vždy ovlivňuje Kolektivní Vědomí, boří programy: oběť, kontrolor, manipulátor…. Je potřeba procházet změny vědomě, protože, ačkoliv vypadají jako rozpad, toto uvědomění přináší pohodlí. Opravy jsou prováděny osobně/kolektivně/planetárně. Každá naše osobní změna zarovnaná s vyšší časovou osou má dominový efekt.
Transmutace zesiluje polaritu. Pro některé se zesiluje vnitřní temnota, zatímco pro druhé se výrazně zesiluje vnitřní Světlo a duchovní podpora – to mění energetické pole Kolektivního Vědomí a pomáhá kolektivu měnit myšlenky.
Mnozí se rozpomínají na to, jaké to je žít autenticky jako starobylý, věčný a nekonečný Božský Zdroj. Vrcholem Vzestupu je označován konec 3D časové osy, kdy se už budeme nacházet v budoucí linii, která rezonuje s mnohem vyššími frekvencemi. To znamená, že 3D časová osa přestane existovat. Pro lidi, kteří zůstanou ve třetím dimenzionálním Vědomí, to bude nepohodlné, tlakové, budou nešťastní. V současnosti je kladen velký tlak, aby rychle provedli alchymii čištění a přesunuli se do středu mezi dvěma polaritami, k bezpodmínečné Lásce a neutralitě. K tomuto zpracování vysokého Světla je potřeba stabilizace a zlepšení životní síly a duchovní síly. Povinností je praktikovat bezpodmínečnou Lásku ke všemu, co vidíme. Tento láskyplný záměr udržuje srdce otevřené, což umožňuje přizpůsobení se fotonovým vlnám. Přechod je mnohem hladší.
 
OSOBNÍ KAPITULACE

Ráda bych dodala odvahu a povzbudila ty z vás, kteří jste v této fázi, aby se vzdali Božskému řádu a povzbudili tak účel své duše.

V procesu Vzestupu existuje výrazná životní fáze, která zahájí proces, jakmile je dosaženo přechodové fáze duchovní evoluce. Pro ego je to bolestivá událost, stejně jako pro osobnost. Ničí sebevědomí, podkopává důvěru, aby se projevily ty nejzákladnější potřeby přežití. Strach o přežití hluboce otřásá jádrem člověka. To je ale výzva pro vyčištění strachů, zdokonalovat sebedůvěru a čas osobní kapitulace.

Je nesmírně důležité pochopit tuto dynamiku, která je naprosto přirozenou součástí přechodu na galaktického člověka, protože to pomůže přežít pocity ponížení, hanby, viny, selhání, pochybností a rozpaků. Je to součást rozvoje. Moje zkušenost v této oblasti nastala v roce 2006, kdy se týdny, měsíce a roky převracel můj život vzhůru nohama do roku 2011, kdy jsem byla rekrutována začít se plně soustředit na práci pro Vzestup a v roce 2012 pracovat na více veřejné úrovni.
Pokud jste v současné době bez zaměstnání, nebo žonglujete mezi několika, i přes to, že jste velmi talentovaní, zkušení a milující; jste Ph.Dr. nebo máte jiný titul, nikdo vás nemiluje, jste pro ostatní neviditelní, nikdo vás nechce zaměstnat, jako byste měli na čele nálepku. Nemůžete dělat nic, co jste dělali v minulosti – vydělávali na živobytí a žili jako kdysi, máte talent léčit, malovat, tvořit, psát a využít jako prostředek své vlastní finanční podpory, dojíždíte do práce na dlouhé vzdálenosti, spíte málo nebo skoro vůbec, spolupracovníci na vás reagují podrážděně, cítíte se zmateně, hledáte v tomto světě svoji totožnost. Vaše biologická rodina a přátelé jsou šokováni, nebo se trápí vaším životem a ptají se vás, co se to stalo s vaším životem? Milovaní, vítejte v Evoluci!
 
Každý aspekt vnímané bezpečnosti je v procesu Vzestupu nestabilní, neznámý a nepředvídatelný. Oblast jako jsou peníze, majetek, vztahy, kariéra, bydliště je náhle zastavena, změněna nebo ukončena. Můžete se cítit zmateni, přemýšlíte, co se stalo s životem a vaší identitou. Vyplavuje se strach, protože neexistuje žádná zmínka o tom, co se děje ani co bude dál. Jako by přišla nějaká síla a vložila vás do holografické reality.
 
Tyto stavy slouží jako úplná demontáž ega a ego-hradeb, křižovatka, na které opouštíte lidský řád a přizpůsobujete se Božskému řádu. Mnoho z vašich přátel, příbuzných i členů rodiny si bude myslet, že jste nejspíš zešíleli. Mnozí z nich se vás budou ptát, jestli nechcete udělat něco s vaší zodpovědností, budou vám dávat rady, říkat, že jste bezohlední, nereální, žijete v oblacích. Že by měli pravdu? Vnitřní tlaky se zesilují, žijete v extrémním konfliktu. Co to sakra dělám se svým životem? To právě procházíte velkou vnitřní zkouškou, přehodnocováním priorit, cílů, myšlenek. Ještě někdy budu dělat, to, co jsem dělal? Budu schopný vytvářet v životě hojnost? Jsme součástí velkého Božího plánu a věřte, že nevědět je naprosto v pořádku.
 
Tento proces je navržen tak, aby kultivoval neuvěřitelnou vnitřní sílu, abyste čelili svým nejhlubším strachům o přežití. Jakmile to dokážete, Vesmír je skutečně štědrý. Nicméně pořadí, v jakém budou vaše přání plněna, nejsou v moci vašich osobních preferencí. Nikdy nevíte, jak budou splněny vaše potřeby. Dost často se objeví naprosto cizí člověk, který vás podpoří způsobem, který by vás nikdy nenapadl, přesto jste zvyklí, že vám vždy pomohla rodina. Naučíte se přijímat pomoc od cizích lidí a vytvořit zdroje, které vás nikdy před tím nenapadly. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tyto změny jsou neuvěřitelným požehnáním a velkým bohatstvím lidské existence. Jste chráněni a jakmile si to uvědomíte, že jste Bohem podporováni, přijde čas uvolnění.

Tyto zkušenosti kultivují hlubokou víru v sebe a v Boží řád, a to i v případě, že nemáte vůbec žádné peníze, emocionální podporu, pocit bezpečí nebo kde bydlet. Jakmile si uvědomíte imaginární strachy, posedlost strachem, pak věřte, že Vesmír má s vámi velké plány. Ach můj Bože, už nemám strach z ničeho! Uvolníte se a Božské síly začnou pracovat skrze vás. Učíte se pracovat nikoliv s logikou, ale s vyššími jemnými smyslovými vjemy. Jste připraveni přispět svými talenty pro obnovu této nádherné planety.

Tyto zkušenosti vám umožní žít v pohodlí ve světě chaosu, zatímco budete kultivovat jádro své Božské podstaty, a to celé vám umožní ukazovat cestu ostatním.

Nemůžeme zažít esenci Krista, dokud je srdce zavřené. Jako plně Osvícená bytost musíme vytvořit stav neutrality a míru pro všechny, kteří s námi rezonují a i pro ty, kteří s námi nerozrezonují a ztělesňovat Bytí, kde jsme všichni JEDNÍM.
 
Krásný způsob, jak se vyrovnat se změnami, je být často v přírodě, mezi stromy, zaměřit se na její dokonalost, být tichým pozorovatelem Božské magie. V těchto chvílích ztrácíme zájem o vnější svět, ale přijímáme ho jako součást. Když znovu a znovu vstupujeme do souladu s Duchem Přírody, vstupujeme do vyššího řádu Bytí. To nás posiluje spojit se s kouzly a zázraky. Bez fantazie nejsou žádná kouzla. Bez kouzel se nemůžeme probudit. Jakmile jsme mnohem citlivější, aktivuje se hlubší smysl Bytí. Mnoho lidí zapomíná na posvátnost života, poznávání a tvoření. Miluji, když se příroda začíná probouzet a těším se, až bude všechno kvést. Je to čas, kdy jsme ještě více zamilováni do života. Jsem velmi vděčná, tak velmi vděčná a šťastná. A vy? Je čas stát se svrchovanou a suverénní bytostí, králem a královnou, a znovu se léčit, tančit, bavit se a smát.
 
Děkuji ze srdce za podporu mé práce, která je bezpodmínečným sdílením. Jsem velmi vděčná vám, kteří ji podporujete. Ráda bych vám zaslala osobní poděkování, napíšete-li mi váš email. Božské Požehnání a mnoho Lásky.
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 
 
© Lenka Sykorova, mayskykalendar.blogspot.com 7/3/2018
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu.
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář