Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Pravda v nás

Příspěvky

Jak si sami o sobě prozrazujeme

8. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Hledáme vodítka, berličky, vysvětlení toho, co se nám v životě děje. Čteme články, knihy, chodíme na přednášky, vyslechneme zkušenosti našich přátel ve snaze porozumět svému životu. Toto vše je znamením, že se začínáme „probouzet“, začínáme pomalu vnímat nebo alespoň tušit, že my máme odpovědnost za náš život a jen my máme sílu si jej zlepšit.

 

Typy duší a okolnosti, za kterých se inkarnují

30. 6. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

"Proč jsem se narodil(a) zrovna svým rodičům?"            

"Nevyměnili mě náhodou v porodnici?"

"Co jsem v minulém životě provedl(a), že musím takto trpět?"

"Nebyla to chyba, že jsem se rozhodla narodit (inkarnovat)?"

Asi tyto otázky znáte. Jsou tak časté, že jsme se rozhodli napsat článek, ve kterém shrneme informace, které jsme během naší práce získali o okolnostech inkarnace. Popíšeme zákonitosti, které mají vliv na to, jakou rodinu, zemi či další okolnosti si duše vybere, a z toho vyplývající vlivy, které pak utvářejí životní příběh ("osud") jedince. Všechno, co v následujícím textu bude popsáno, je podloženo komunikací se stovkami duší, které se s námi podělily o své příběhy. Až dosud jsme tyto informace sdělovali pouze v osobním kontaktu, ale vnímáme, že dozrál čas, aby se dostaly do širšího povědomí a otevřely tak prostor pro další energetické posuny.

 

Tělo a duše

13. 3. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

jsem hlas Země. Nesu vás ve svém těle. Planeta, na které žijete a po které chodíte, je mým tělem, vyjádřením mé duše. Jste tu vítaní, neboť jste součástí mého těla. Vaše tělo je mojí částí, je stvořeno z pozemské hmoty. Buďte si velmi vědomí buněk ve svém těle, které jsou velmi malé, nezávislé entity, které přesně vědí, co mají dělat. Ve vašem těle fungují k rovnováze, harmonii a součinnosti.

 

Cesta ven je dovnitř!

7. 2. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

V dokonalém míru jsou ti, jejichž mysl dlí u Mne.
Jednoduše vězte, že vše probíhá velmi správně, ať už se věci z vnějšku jeví jakkoli.
Musíte vnitřně věřit, že vše je v mých rukou a že vše se dokonale vytváří.

Chci, abyste v tomto kalu i jasu vytrvali a šli cestou necestou.
Právě vaše víra ukáže na povrchu dokonalost, která je uvnitř.
Věřte v Můj dokonalý plán, věřte, že Já jsem vždy s vámi, věřte, že vše je v Mých rukou.
Dokážete to? Dokážete se zaměřit na dokonalost, ať se děje cokoli?

 

Jeshua: Poselství Temnoty

25. 1. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, Já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojení jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to na chvíli uvnitř sebe.

 

Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem

16. 1. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Z archívu…

Drazí přátelé,

Já Jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?

 

Tak už jdi za svým štěstím a projev svoji opravdovost

24. 11. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Vidíš se v zrcadle celistvý a vyzařující vibrace lásky naladí kolektivní myšlení tak dlouho zkoušené a unavené - na léčivé tóny povznášející zraněné srdce. Symbolicky přenastaví rozladěný klavír na souzvuk sladěných tonů s harfou Nekonečna. Zrodili jsme se s tímto darem, jen dřímal uvnitř nás neslyšitelný, spící a v zapomnění.

 

Cvičení zaměřené na opětovné získání srdce

9. 11. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Pohodlně se usaďte a rytmický dýchejte – přirozeně, volně. Na okamžik se na zaměřte na svůj dech. Při nadechnutí vdechujte pocit klidu. Při vydechnutí nechte odplynout jakékoli napětí, které pociťujete. S každým dechem se stále víc a víc uvolňujte. Za chvíli bude vaše tělo příjemně uvolněné. Od temene hlavy až dolů ke konečkům prstů na nohou se šíří příjemně teplý pocit míru. Zhluboka vdechněte mírumilovnou radost.

 

Být ve svých tělech

7. 11. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Uvědomujeme si, že je pro nás tělo zde na Zemi významné?

Vybrali jsme si právě lidská těla, abychom mohli zažívat nespočet impulzů a vnímat Zemi v celé její kráse. Ať se nám to líbí nebo ne, naše duše se na Zemi projevuje prostřednictvím těla. Pro duši je velmi těžké projevit se v celé své kráse, v celém svém potenciálu, velikosti a záři, když jí v těle chybí prostor, když jsou v těle bloky a je obtěžkáno tolika bolestmi a zavržením.

 

Staňte se srdcem svého vlastního Zvonu

20. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Naše milované krásné bytosti lidé, žijící zde na planetě Zemi. S velkou láskou jsme tady s vámi. Nikdy neodcházíme. Jsme zde pro vás, my všichni jsme součástí vás a vy jste součástí nás. S láskou vás ochraňujeme a vedeme cestou čistého záměru, světlem a probuzením. S velikou láskou vás objímáme, propojujeme a pomáháme vám, aby vaše kroky vedly správným směrem.