Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Vítej!

 

Přijměte své mistrovství

7. 8. 2017

| Komentářů: 1

| Rubrika: My a svět

Co s myšlenkami? To je jedno z duchovních dilemat, které člověk, který se vydá na duchovní cestu, v sobě musí dříve nebo později řešit.

Jsou tu duchovní proudy, které učí záměrovat, tvořit si vlastní realitu, pozitivně myslet, a vedle nich klidně existují jiné, které říkají: hlava do duchovna nepatří, žijte srdcem, nic nechtějte, žijte tady a teď a přijímejte to, co přichází. Některé konzervativní proudy dokonce popírají i srdce a vedou k absolutnímu odevzdání se do boží vůle, neboť i pocity mohou být vnímány jako cesta na zcestí.
 

Odpovědnost za vzestup

7. 8. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Jak vysoké světelné frekvence zaplavují naší planetu, doslova rozmetají ve vašich životech vše, co s nimi není v souladu a rezonuje na nižších frekvencích. Vaše energetická a fyzická těla prochází intenzivní očistou, která se projevuje nečekanými nevolnostmi, únavou, horečkami, vnitřní horkostí, bolestmi a migrénami nebo vážným onemocněním. Vše co není v souladu s těmito vysokými frekvencemi ve vašich životech kolabuje, ať jsou to vztahy, zaměstnání, podnikání či jiné aktivity. Už není cesty zpět.

 

AA Michael - Planetární Nový rok. Lví brána: červenec – srpen 2017 Posun v r. 2017 a ukotvení vyššího vědomí sjednoceného pole

31. 7. 2017

| Komentářů: 1

| Rubrika: Stav současného dění

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná světelná rodino, ve vašem roce 2017 jste dospěli do doby, kdy přichází velká změna. Nazveme ji Velkým posunem roku 2017. Opravdu, jak jsme řekli již dříve, rok 2017 je rokem posvátné planety Země a rokem nových začátků. Přicházející světelné kódy první poloviny roku 2017 zasily semena, umožňující, aby na Zemi nastala manifestace vědomí Nové Země.

 

Synchronizujte své osobní plány se Zdrojovými energiemi. Integrace Galaktického Vědomí

25. 7. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Milovaní,

dokončili jsme práci, vstupujeme do Nového cyklu. Rozhlížíme se na nové frekvenční platformě. Potřebujeme trochu více času, abychom si zvykli na nová zadání, nové úkoly, nové energie, nový způsob pohybu v těchto energiích. Jak uchopit tyto energie vyžaduje velký osobní prostor. Musíme si stále uvědomovat, že jsme součástí pravidel Stvoření a že jsme přišli stvořit NOVÉ – zarovnané s galaktickými národy.
 

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVEN 2017 – ROZKVĚT PRAVDIVÉ NOVÉ REALITY

25. 7. 2017

| Komentářů: 1

| Rubrika: Stav současného dění

Minulý měsíc nám přinesl mocnou vlnu Nové Reality AN. To otevřelo záplavové brány Nové Reality AN. Aktivace Věže Světla AN koncem května nám rázem otevřelo přístup ke dříve neviděným Světům uvnitř Světů. To spustilo významný RESET, který je dokonaleji sladěn s Plánem Nové Reality.

 

Vaše podvědomí ví VŠECHNO

25. 7. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

«Ve vašem podvědomí je ukryta síla schopná převrátit svět vzhůru nohama» William James

Každý člověk chce být úspěšný, zdravý a bohatý. Ale jak toho dosáhnout? Zdálo by se, že je to velmi jednoduché. Stačí vytyčit si cíl, připravit plán a vyrazit danou cestou.

Vybaveni touto myšlenkou se vydáme na cestu životem a počítáme s tím, že dokážeme dosáhnout úspěchu i štěstí. Hlavní nástroj, který k tomu používáme, jsme my sami.

 

Zadní vrátka nefungují!

20. 7. 2017

| Komentářů: 1

| Rubrika: Stav současného dění

Procházíme stále náročnější dobou v našich životech, potažmo našemu životnímu směrování. Pohybujeme se na hraně mezi dvěma světy. Někdo to vnímá, jiný ne….

 

O tomto čase chaosu

3. 7. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Stav současného dění

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna a jsem tu mezi vámi. Ráda bych se dotkla každého z vás a dala vám jemný polibek na tvář. Jste mi tak drazí. Miluji vás.

Vidím vaši odvahu a sílu. Stálo vás to velmi mnoho být tu zde na Zemi v této vibraci, kde strach a násilí stále často udává tón. Je tu nyní mnoho informací, které se opakovaně stávají dostupnými v mediálních zprávách, které vyžadují vaši pozornost. Vše staré a temné, co bylo potlačeno a skrýváno vychází na povrch. Hraje v tom roli moderní technologie, neboť pomáhá činit věci ve vaší společnosti transparentnější. Víc než kdy dřív je rozptylováno více informací a mnoho stinných motivů a praktik je odkrýváno, a tak se to pak jeví, jako by docházelo k zesilování zla či temnoty.

 

Typy duší a okolnosti, za kterých se inkarnují

30. 6. 2017

| Komentářů: 1

| Rubrika: Pravda v nás

"Proč jsem se narodil(a) zrovna svým rodičům?"            

"Nevyměnili mě náhodou v porodnici?"

"Co jsem v minulém životě provedl(a), že musím takto trpět?"

"Nebyla to chyba, že jsem se rozhodla narodit (inkarnovat)?"

Asi tyto otázky znáte. Jsou tak časté, že jsme se rozhodli napsat článek, ve kterém shrneme informace, které jsme během naší práce získali o okolnostech inkarnace. Popíšeme zákonitosti, které mají vliv na to, jakou rodinu, zemi či další okolnosti si duše vybere, a z toho vyplývající vlivy, které pak utvářejí životní příběh ("osud") jedince. Všechno, co v následujícím textu bude popsáno, je podloženo komunikací se stovkami duší, které se s námi podělily o své příběhy. Až dosud jsme tyto informace sdělovali pouze v osobním kontaktu, ale vnímáme, že dozrál čas, aby se dostaly do širšího povědomí a otevřely tak prostor pro další energetické posuny.

 

Odemknutí DNA

5. 6. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: My a svět

DNA obsahuje kódování pro genetický materiál a jeho šroubovice jsou vytvořeny světlem kódovanými vlákny – malými jemnými nitkami, které nesou informaci stejným způsobem jako optická vlákna. Pilíř světla, který používáte ke své aktivaci a přivedení informací do vašeho těla je také složen ze světlem kódovaných vláken. Tato světlem kódovaná světelná vlákna obsahují obrovské množství dat a informací a vaše tělo je jimi vytvořeno. Když jsou spletena dohromady, jsou v jistém souladu a vzájemně spolupracují a uvolňují informace, které dávají smysl minulosti, kterou obsahují.