Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arkturiáni: Otváranie Brán

27. 9. 2010

 OTVORENIE BRÁN KRUHOV V OBILÍAko sme už povedali predtým, o náš symbolický jazyk sa často delíme so Zemou prostredníctvom našich Kruhov v Obilí. „Správa“ v kruhoch v obilí nižšie hovorí o otváraní Brán do vyšších frekvencií reality. Za prvé, uzemníme naše svetlo vyššej frekvencie a bezpodmienečnú lásku do Gaie tým, že „napíšeme“ naše kruhy v obilí na jej telo Zeme. Potom zanecháme správu pre tých, ktorí chcú „čítať“ nás jazyk silou svojej päť dimenzionálnej predstavivosti. Teraz „preložíme“ našu správu do Angličtiny.

Tento kruh v obilí „vraví“, že zvýšením rezonancie svetla a zvuku 7 (číslo duchovného hľadania) krát môžete spustiť otváranie päť dimenzionálnej Brány uzemnenej na Gaii týmto kruhom v obilí. Otvorenie tejto Brány bude rovnako obrazné ako naša správa. Takže nemusíte fyzicky cestovať ku týmto kruhom v obilí, pretože vaša cesta je vo vašom multidimenzionálnom vedomí. Vstúpite do tejto prvej časti Brány vo vašom „Treťom Oku“ v strede sedemcípej hviezdy, ktoré je spojené s „Kľúčom Vzostupu“ v hviezdnom cípe napravo od neho (oka). Kľúč Vzostupu je obrazom vášho Vysokého Srdca.

Cesta touto Bránou, tak ako to je so všetkými Bránami, začína otvorením vášho Tretieho Oka a jeho zjednotením s vašim Vysokým Srdcom. Bránu vnímate prostredníctvom Tretieho Oka, ale kľúčom na jej otvorenie je bezpodmienečná láska vo vašom Vysokom Srdci. Bezpodmienečná láska je najvyššia rezonancia Vesmíru. Takže uchováva silu na otvorenie Brán a tiež múdrosť poznania či by mal byť otvorený. Práve prostredníctvom vášho Vysokého Srdca vstúpite do všetkých troch Brán v tomto seriáli, pretože multi dimenzionálne cesty sa vždy dejú vo vašom JA.

Na začiatok vašej cesty použite svoje vedomie (1), aby ste vstúpili do „Tretieho Oka“. (2) Potom prejdite do hviezdneho cípu s „Kľúčom“. (3) Odtiaľ vstúpite do kruhu priamo pod tým cípom hviezdy. (4) Z obrázku vyššie môžete vidieť, že keď urobíte 9 krokov (číslo dokončenia) z toho kruhu, môžete putovať nekonečne dokola vonkajšieho kruhu vkročením na 3tí (3 je číslo múdrosti, sily a lásky) kruh nasledujúceho špirálového ramena a tak ďalej. Cestujete rýchlejšie zvýšením svojho vedomia, čo tiež zrýchli otáčanie Brány. Ako sa otáčanie zrýchľuje, Brána sa otvorí.

Po prejdení kruhovej cesty v týchto cykloch 7 sa ocitnete na vonkajšom okraji tejto Brány.(1) Na tejto Bráne urobíte 6 krokov na zelenej oblasti a pritom cítite hlbokú lásku ku vašej vnútornej ceste (6 predstavuje lásku). (2) Váš 7i (duchovné hľadanie) krok vás umiestni na prvý diamant na kraji Tretieho Oka v strede kruhu. (3) Potom sledujete 7 krokov, 5 zelených diamantových krokov, 1 krok krížom cez zelený kruh a (4) 7i krok vás umiesti na biely Stred Tretieho Oka (vaše vnútorné zrenie). Cez toto Tretie „Oko“ vidíte tretiu Bránu.(1) Vstúpite do stredu „kvetu“ tejto Brány. Tento stred je obklopený 4 (číslo pre základ a štruktúru) radmi po šiestich lupeňoch. Znova je tam vzor 6 čo predstavuje lásku, tvorivosť a planétu Venušu. Venuša je milovaná sesterská planéta Gaie, ktorá Ju prevedie cez proces Jej planetárneho vzostupu.

(2) Z prostredného „kvetu“ tejto Brány láskyplne sledujete 4 rady po 6 lupeňov von smerom ku lupeňu, ktorý vás spája s (3) prvým z 9 (číslo dokončenia) stále menších kruhov, (ilúzia vzdialenosti), pričom (4) deviaty kruh je väčší a má okolo prstenec. Tento prstenec predstavuje váš návrat Domov do piatej dimenzie.

PRECHÁDZANIE BRÁNAMI SPOLOČNEPovedieme vás teraz ako pocestujeme cez tieto Brány spoločne. Naša cieľová stanica je piata dimenzia a nakoniec poputujeme na planétu Zantarius v Arkturiánskej Hviezdnej Sústave.

(1) S využitím sily vášho multi dimenzionálneho vedomia otlačte tento obraz tejto Brány do vášho Tretieho Oka. Keď sa zameriate na „Tretie Oko“ tejto prvej Brány, vidíte multidimenzionálne farby, ktoré sú za hranicami videnia vašich hmotných očí.

(2) Potom, ako prechádzate cez Kľúč (ktorý predstavuje Vysoké Srdce) počujete tóny a horné tóny, ktoré prenesú vaše vedomie do vyšších dimenzií.

(3) Keď prechádzate na spojový kruh, mnohé farby vo vašom Treťom Oku a tóny vo vašom Vysokom Srdci sa zmiesia a zlúčia, čím zjednotia vaše Tretie Oko a Vysoké Srdce. Pri pohybe pozdĺž prvej špirály dovolíte farbám a tónom, aby vás viedli na 9 krokov ku ďalšej špirále kruhov.

(4) Keď prechádzate na ten kruh, cítite ako sa Brána začína točiť. Keď putujete po obvode Brány cez 7 kruhov, farby a tóny rezonujú vo vyšších frekvenciách svetla a vyšších oktávach zvuku. Svetlo a zvuk sa stále viac spájajú a slúžia na zrýchlenie otáčania Brány. Ako sa Brána otáča rýchlejšie, vaše vedomie sa rozpína, čo ešte viac zrýchli otáčanie Brány.

Ako sa točenie zrýchľuje, vidíte farby a tóny, ktoré sú ďaleko za hranicami vášho fyzického vnímania. Brána sa točí stále rýchlejšie a spája farby, tóny, Tretie Oko a Vysoké Srdce. Potom s kruh okamžite prestane točiť. Zvnútornili ste si točenie do každej bunky a atómu, čo aktivuje vašu Merkabu. Aktiváciou vašej Merkaby, Vnútornej Vesmírnej lode, ľahko preplávate na vonajší okraj ďalšej Brány. Spoločne VŠETCI vstúpime na prvý zelený „pruh“ za hranou vnútorného Tretieho Oka.(1) Keď urobíte svoj prvý krok na prvú zo zelených cestičiek, venujete chvíľu uvoľneniu toho čo už neslúži vášmu procesu vzostupu...

Keď urobíte druhý krok oceníte všetko vo vašom dennom živote čo vás napĺňa a pomáha vášmu procesu vzostupu...

S vaším tretím krokom spoznáte ako sa meníte a rastiete...

S vaším štvrtým krokom cítite lásku, ktorú chováte ku svojmu dennému životu...

S vaším piatym krokom sa znova spojíte s duchovnými a ľudskými sprievodcami, ktorí vám pomáhajú...

Nakoniec s vašim šiestym krokom sa chválite za to že ste odvážny Duchovný Bojovník, ktorý viedol bitvu so strachom a VYHRAL.

(2) Zablahoželajte si keď vkročíte do diamantových vzorov zelenej (3) urobte 7 krokov – 5 krokov cez trojuholníky, 1 rok do zeleného v Treťom Oku

(4) a siedmy krok do bieleho Oka Brány(1) Okamžite sa ocitnete v strede „kvetu“ Tretej Brány. Prehovárame ku vám v Prúde nášho Svetelného Jazyka. Tento Prúd putuje okolo tohto stredového kruhu Brány nesúcej našu správu, ktorá je vám vhodne odhalená ako obrázky, tóny, emócie, farby, myšlienky a pocity.

Ako vnímate našu správu, PRECIŤUJTE jej Prúd ako nežný vánok, ktorý jemne hladí vaše vedomie. Toto pohladenie je podobné tomu čo by ste zažívali ako slovo, zvonenie telefónu alebo volanie od iného. Avšak keďže teraz rezonujete v JEDNOM, nemusíte sa na to, aby ste odpovedali na naše volanie pozerať mimo seba na „odlišné“ miesto. Samozrejme vnútorné volanie a odpoveď sa dejú súčasne, pretože vaša Merkaba rezonuje mimo priestor a čas.

(2) Nasledujte volanie našej správy, keď vás vedie okolo 4 vrstiev 6ich lupeňov a na prvý z 9ich kruhov.

(3) Ako nasledujete Prúd Prvého Kruhu, uvoľnite sa do uvedomenia svojho JA. Opustite svoj návyk na priestor a čas, aby ste plne objali TU a TERAZ.

Ako prechádzate do Druhého Kruhu, cítite ako sa vaša Merkaba rozplynie do vášho Svetelného tela, ktoré zaplní celý kruh. V tomto kruhu vášho svetla si môžete prehliadnuť celý proces vášho vývoja. Najprv vnímate svoju bývalú pozemskú nádobu ako jaskyňu v ktorej sa ukrylo vaše vedomie, aby našlo ochranu pred vašim nevraživým svetom.

Keď plyniete do Tretieho Kruhu, spomeňte si na život, v ktorom ste žili v jaskyni, kde ste našli ochranu. Cítite aké bolo to telo primitívne a husté.

Vo Štvrtom Kruhu si predstavte, že nachádzate odvahu vystúpiť z jaskyne. Keď to urobíte, zistíte, že vaše primitívne telo sa začína vyvíjať. Najprv sa postavíte vzpriamene. Potom začnete „premýšľať“ o svojej realite, namiesto toho, aby ste videli všetko ako potravu alebo nebezpečie.

Ako prechádzate Piatym Kruhom, vaše myslenie sa rozšíri do zvedavosti a predstavivosti.

V Šiestom Kruhu ste pripravení opustiť vašu jaskyňu odlúčenosti a začnete dostávať nápady o tom čo môžete urobiť a kto môžete byť. S týmto rozpínavým myslením vnímate reality novým spôsobom, čo spôsobí ešte rýchlejšiu premenu vášho tela. Nepriateľská planéta, ktorá vás kedysi obklopovala je menej nepriateľská, pretože vy vidíte novými očami. Ste hrdí a kráčate s dôstojnosťou, pretože už nie ste obeťou rozmarov druhých.

Ako prechádzate cez Siedmy Kruh, spomeniete si, že VY ste stvoriteľom svojho tela. Rovnako ako sa mení váš svet, ako sa mení vaše vnímanie, mení sa aj vaša zemská nádoba, keď sa zmení vaša predstava vášho JA. Začínate opúšťať staré pojatie, že ste „len človek“ s telom z hliny, ktoré rýchlo starne a je citlivé na poškodenie a chorobu.

V Ôsmom Kruhu začnete o sebe premýšľať ako o svojom JA a predstava vášho tela sa posunie za hranice vašej hlinenej nádoby a von do vášho stále sa rozpínajúceho Svetleného tela. Keď vaše JA obsiahne vašu auru, VY ste náhle oveľa väčší. Naviac sa veľkosť vášho Svetelného tela mení so stavom vášho vedomia.

(4) V Deviatom Kruhu je vaše vedomie také rozšírené, že vaše Svetelné telo zapĺňa Bránu, krajinu, polguľu a planétu. Takže ste zjednotení so všetkým a každým. Zažívate všetko a každého ako svoje JA. Inými slovami, zažívate realitu prostredníctvom vášho päť dimenzionálneho Svetelného Tela. Ako odozva na vaše vnímanie sa žiara okolo deviateho kroku rozšíri, aby úplne obsiahla vaše vedomie.

Okamžite ste v piatej dimenzii.Meditácia Spoločné Cestovanie Bránami v angličtine
www.multidimensions.com/players/TravelingPortalsTogether.mp3

Zdroj: ee.dunres.sk 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Je to možné?

Anonym,25. 3. 2011 14:48

Je to vážne možné?
Ono sa to dá?

Re: Je to možné?

Kaalkasi,6. 6. 2012 21:15

Áno, mne sa to deje samovoľne a sem som sa dostala len preto, že som hľadala vysvetlenie toho čo sa mi deje...