Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobní vzestup

14. 4. 2014

„Vědomí vzestupu je vědomím naprosté radosti, dokonalé bezpodmínečné lásky a úplného pochopení toho, že jste Bohem a že každý, koho potkáte je Bohem, jenž kráčí po Zemi.“

Joshua David Stone, Ph.D.

Vzestup je jednoduše označením pro zvyšování světelného koeficientu v našem nitru – splynutí s naší pravou podstatou. V tom, co je správné konkrétně pro nás, neexistují žádná pravidla, pouze pokyny a rady od našeho vnitřního učitele. Je to naše cesta. Nikdo nezná naši cestu tak jako my, protože naše cesta pro nás není nová – pouze jsme ji zapomněli. Vzestup může být také popsán jako zvyšování frekvence našeho energetického pole na nejvyšší oktávy Světla, jež dokonale rezonuje s naším Vyšším Já, Boží podstatou či ryzím energetickým Zdrojem, který nás vyživuje.  Ve východní filozofii bývá označován jako stav „soruba samádhí“, při kterém do našeho duchovního, mentálního, emočního a fyzického těla sestupuje Božství, přeměňuje je a dokonale je vylaďuje.

Osobní vzestup je proces, kterým jedinci procházejí buď s plným uvědoměním a vědomou účastí, anebo nikoli, děje se však v každém případě bez ohledu na to, zda si to uvědomují. Je to jako by se konal velký ples. Někteří z nás obdrželi pozvánku poštou a právě nakupují vhodné šaty. Jiní jsou již na cestě v autě či kočáře, anebo již dorazili a tančí a báječně se baví. Planeta se probouzí a stejně tak i její obyvatelé, když čím dál více lidí hledá odpovědi na účel a smysl existence a cítí, že v životě musí existovat něco víc.

Jakmile harmonicky sladíme frekvence všech svých těl (fyzického, emočního, mentálního a duchovního) s vyššími oktávami Světla, začnou pro nás být zcela přirozené a dosažitelné takové schopnosti  jako je telepatická komunikace (jasno slyšení), uzdravování dotekem, jasnovidnost, tělesná nesmrtelnost a bilokace (schopnost být na dvou místech současně). Vnitřní vedení se stane naší silnou a čistou silou a odhalí nám naši předurčenou roli a smysl života. Uvedenou cestu vzestupu si v současné době můžeme vybrat z mnoha různých důvodů – od touhy prožívat ve svém životě více radosti a smyslu až k touze sloužit Boží vůli a zlepšit kvalitu života pro všechny bytosti na této planetě.

Vzestup je současně sestupem – sestupem ducha do hmoty. Když poznáme svůj Boží plán, objevíme účel svého života a naplníme jej, uvědomíme si, že vzestup je vyladěním vibračních frekvencí soustavy čtyř těl tak, aby rezonovaly v dokonalé harmonii s Já jsem v našem nitru, aby se skrze nás mohlo plně projevovat Světlo  Já jsem. Při sestupu Světla naplňujeme božský účel svého života, když ukotvujeme a uzemňujeme energie Světla, aby se mohly projevovat prostřednictvím naší bytosti pro dobro celku, a nikoli pouze pro dobro jednoho jednotlivce. Vzestup je přirozeným důsledkem toho, když uvedeme svá energetická pole do úplného a dokonalého souladu. Čím intenzivnější a čistší tento soulad je, tím intenzivnější a čistší energie námi budou procházet během pobytu na této planetě. Když poté budeme tyto čisté energie vyzařovat, budeme si k sobě přitahovat čisté a dokonalé životní zkušenosti. Zjistíme pak, že doslova existujeme ve stavu nebe na Zemi. Obvyklým  vnitřním závazkem lidí na cestě vzestupu bývá odhodlání být tím nejčistším nástrojem, skrze který se může projevovat Božství. Pochopili, že když slouží Boží Vůli, tak následně slouží lidstvu i pro blaho celku.

Jsme zde za určitým cílem: v tomto bodě v čase uskutečnit Zlatý věk (uskutečnit / realizovat Boha v sobě, projevit své božství a umožnit Duši plný rozvoj jejich kvalit pro dobro / blaho všech bytostí zde na Zemi.) Vzestup není o tom, že budeme odneseni v nějaké vesmírné lodi a unikneme tak z tohoto „šíleného 3D světa“. Návštěvy hvězdných lodí jsou skutečností pro ty, kdo se pro tuto realitu rozhodnou a v určitém bodě v procesu urychlování našich frekvencí bude přirozeně a  běžně docházet k pravidelné komunikaci s Bytostmi Světla (např. Mezigalaktickou federací, Velkým Bílým Bratrstvem, atd.) Tyto Bytosti Světla jsou zde pro to, aby sloužily lidstvu, neboť v širším vesmíru je dobře známo, že nejmocnějším prostředkem duchovního vývoje je jakákoliv altruistická služba (tzn. služba, kterou vykonáváte svým srdcem a nejste motivováni žádnou pohnutkou odměny).

Některé techniky k urychlení vzestupu

Doporučuji vám, abyste je používali dle svého přání a toho, jak vám rezonují v srdci.  Není žádoucí, abyste někomu odevzdávali svou moc, a to ani Nanebevzetým Mistrům; můžete, proto pracovat přímo se svou Já jsem Přítomností (Monádou).

 • Před každou meditací se nejprve zklidněte pomocí práce s dechem.
 • Poproste své Já jsem, aby kolem vás byl trvale umístěn zlato-bílý Světelný sloup, který vás propojí s jádrem Země a dále nahoru přímo až k energiím Zdroje. Tento sloupec Světla si vždy představujte nejen okolo místa, kde meditujete, ale kdekoliv se nacházíte, na každém svém kroku. Při vědomém dýchání během dne do sebe s každým nádechem vdechujte tuto pránickou, transformující energii.
 • Poproste své Já jsem, aby připravilo váš systém čtyř těl na svůj úplný sestup a ukotvení, a aby zvýšilo váš světelný koeficient, díky čemuž bude moci sestoupit do vašeho systému čtyř těl a ukotvit se v něm.
 • Poproste své Já jsem, aby vám pomohlo najít nejlepší cestu k odstranění jakýchkoli energetických bloků, nepříjemných pocitů či bolestí během meditace či aby vašemu tělu pomohlo zůstat v meditaci ve stavu rovnováhy.
 • Požádejte Nanebevzetého Mistra Djwhal Khula a Vywamuse o propojení s Vaší Monádou (Já Jsme Přítomností).
 • Požádejte své Já jsem, aby vás napojilo k éterickému zdroji tekutého Světla podobně jako ke kapačce a pravidelně sledovalo a neustále zvyšovalo váš světelný koeficient v době, kdy budete meditovat, sledovat televizi (pokud tak činíte), pracovat a po celou dobu, kdy bude vaše mysl soustředěná na něco jiného.
 • Každý den přivádějte přes svou korunní čakru do pozemské úrovně zlato-bílé energie vzestupu, se sloupcem tohoto zlato-bílého světla zahajujte každou meditaci a při tom si  přivolávejte  energie Metatrona či energii Mahátmá, aby posílily a zvýšily váš světelný koeficient o 100 procent. (Energie Mahátmá jsou spojovacím článkem mezi námi a božstvím. Jsou to zlato-bílé světelné energie, které mají jednu z nejvyšších frekvencí a jsou jednou z nejčistších dostupných světelných  forem v celém vesmíru. Pomáhají zejména s vystavěním světelného mostu, Antakarany. Antahkarana je světelný kanál z fyzické úrovně k naší duši a dále ke Zdroji. Energie Mahatma nám svou vysokou frekvencí pomáhají navýšit naši vlastní frekvenci na frekvenci Světla.)
 • Nemusíte vždy meditovat jen v tichu, vaše sádhana (duchovní praxe) v sobě může zahrnovat i práci se zvuky. Všichni velcí avátáři a mistři doporučují v duchovní praxi používat zvuky a mantry. Říká se, že pokud budeme mít v posledním okamžiku svého života na jazyku jméno Boží, náš duch projde přímo do posvátného prostoru bytí. Tak mocná posvátná jména a zvuky jsou.  Zvuk je vibrace a práce se zvuky přelaďuje naši vibrační frekvenci. Můžete opakovaně zpívát ÓM, prvotní posvátný zvuk, můžete zpívat židovskou mantru „yud-hey-vov-hej“, islámskou „Allahu Akbar“, egyptskou „Nuk-Pu-Nuk“, budhistickou „Om Mani  Padme Hum“, Otčenáš či mantru Djwhala Khula: Já Jsem duše (či Já jsem Monáda), Já jsem Božské Světlo, Já jsem Láska, Já jsem Vůle, Já jsem neměnný úmysl. Starodávnou mantrou, která je velmi silná je „Kodoish, kodoish, kodoish adonai tsbeyoth“. Je to mantra, která okamžitě vyrovnává a odhání negativní síly na všech úrovních. Je to zvukový kód, který synchronizuje pravou a levou mozkovou hemisféru. Jedna z nejmocnějších manter pochází z knihy  Klíče Henochovy“ a zní následovně: „Amen – Ptah, Phowa, Kuan Jin, Gabriel, Buddha“.  Tato mantra propojuje všechny posvátné jazyky; když jsou uvedená slova pronášena současně, „otevírají oči“ skvostům Boží Moudrosti.

Poproste, aby zcela splynuly všechy aspekty vaší bytosti na zemi, vaše osobnost, Vyšší já (duše) a Já jsem Přítomnost (Monáda) a aby skrze vás bylo na Zemi ukotveno vaše Já jsem.  (K tomu dojde teprve tehdy, až dostatečně zvýšíte svůj světelný koeficient). K tomuto účelu invokujte Nanebevzatého Mistra Djwhal Khula a Vywamuse.

 • Neostýchejte se požádat Nanebevzaté Mistry, anděly a Archanděly o pomoc.  Je to jejich služba nám, jejich úkol, ale nemohou nám začít pomáhat, aniž bychom je o pomoc požádali.
 • Přivolejte si v meditaci prožitek extáze a osvícení a  poproste o zkušenost, kdy budete plně prostoupeni sloupcem Světla.
 • Zavolejte si nanebevzaté Mistry či své Já jsem, aby pročistilo celou vaši soustavu všech čtyř těl a odstranilo z nich všechnu negativitu, ego, strach, omezení a pocity oddělenosti.
 • Přivolejte si mistry sedmi paprsků, aby zářili skrze vaši čakru třetího oka a napojili sílu vaší antakharany ke světelnému sloupci vzestupu a dále zářili přes všechny vaše čakry až k vaší Monádě či vašemu Já jsem.
 • Neustále ukotvujte nad místo, kde meditujete a kde případně pořádáte skupinová setkání, sloupce zlato-bílého světla.
 • Pravidelně každý den proste o to, aby byla všechna vaše energetická pole dokonale sjednocena a sladěna s nejvyššími kosmickými energiemi.
 • Spojte své síly s ostatními lidmi na cestě vzestupu, meditujte společně, neboť energie skupiny vaši cestu urychluje.
 • Vizualizujte si, jak vaše vyšší a nižší energetická pole splývají v jednotu a úplnost.
 • Poproste v meditaci o to, abyste byli i během spánku napojeni na „éterickou kapačku tekutého Světla“ ke zvýšení svého světelného koeficientu.
 • Poproste o to, aby dřívější plán vašeho života, s nímž jste pracovali v předchozím životě, byl nahrazen plánem monádického (Já jsem) těla.
 • Požádejte Nanebevzaté Mistry a své Já jsem, aby připravilo vaši tělesnou a éterickou nervovou soustavu na to, aby nyní dokázala plně projevovat vaše Božské Já ve fyzické rovině.
 • Poproste své Já jsem, aby ve vašem éterickém a fyzickém těle vystavělo 12vláknovou DNA.
 • Požádejte o vytvoření vaší merkaby (světelného těla) a v meditaci poproste, aby byla sestavena tak, že bude zvyšovat vaše frekvence. Naučte se merkabické dýchání (knihy a kurzy DrunvalaMmelchizedeka) a tvoření tohoto  “vozu“, neboť umožní duším těch, kdo se na ni vyladí, cestovat během meditace či v noci.
 • Poproste o ukotvení a aktivaci sjednocené čakry – při vzestupu se ze sedmi čaker stane jedna sjednocená čakra, jeden vnitřní sloupec Světla.
 • Požádejte o to, aby ve vás bylo trvale ukotveno Kosmické srdce – záměr tohoto kroku je patrný z jeho názvu a není třeba jej dále vysvětlovat.
 • při meditaci se spojte se Sanat Kumarou (planetárním Logem) a poproste jej, aby vám pomohl uskutečnit váš vzestup a všechno ostatní, co s ním souvisí. Můžete také uvést službu, které dáváte přednost, a poprosit o vedení a  školení k jejímu naplnění.
 • Uvádí se, že existuje 60 miliard Monád (Já jsem Přítomností), z nichž každá vyslala 12 duší (Vyšších Já). Každá z těchto duší pak má 12 svých „prodloužení“ (osobností), z nichž se nemusejí všechna nacházet ve fyzickém vtělení. V meditaci se tedy můžete snažit navázat spojení se všemi 144 prodlouženími vaší duše, neboť to posílí a urychlí váš vzestup. Doporučuji  nejprve volat 11 zbývajících  částí své Duše (rodinu duše), aby se spolupodílela na vašem vzestupu. Poproste je o pomoc a nabídněte svou pomoc jim. Dokud nevzestoupí všech 12 částí vaší duše, nedosáhnete na vyšší stupeň iniciace. Teprvé poté žádejte o propojení a očištění celé vaši monádické rodiny (144 prodloužení duše). Na pomoc s propojením a čištěním vaší rodiny duše a monádické rodiny volejte Lorda Melchizedeka, Metatrona a Archanděla Michaela.
 • Meditujte. Požádejte o to, abyste mohli navštívit síň vzestupu dle výběru vašeho Já Jsem a poté se tam jděte projít. To je dobré na procvičování bilokace, neboť vaše vědomí se rozdělí.
 • Poproste, abyste mohli navštívit zlatou síň Melchizedekovu a být zasvěceni do tohoto řádu Vesmírným Logem – Melchizedekem. Zmíněný řád tvoří základ všech duchovních učení na Zemi a uvedená bytost obdarovává duší celý vesmír.
 • V meditaci před usnutím poproste o to, abyste byli přijati do učební třídy a mohli jste se účastnit výuky ve vnitřní úrovni, jež vám nyní pomůže naplnit Boží plán vašeho života ve vaší fyzické realitě. Informace a vše, co jste se naučili, uchováváte ve své bunečné paměti pro budoucí  použití.
 • Možná si také budete chtít přivolat archanděla Metatrona – stvořitele elektronu a veškerého vnějšího světa ve vesmíru – aby vám pomohl zvýšit světelný koeficient ve vašem fyzickém těle. Uvádí se, že k tomu, abychom mohli účinně vyzařovat Nejvyšší Jas, potřebujeme mít ve své buněčné struktuře alespoň 80 až 83 procent Světla.
 • Požádejte Arkturiány – mistry světelné technologie – aby dennodenně dohlíželi na program rozvíjení vašeho světelného koeficientu a zvyšovali jej na maximální kapacitu. Přivolejte si k tomu i energie Mahátma, aby urychlily a zesílily vaši schopnost přijímat Světlo.
 • Na závěr každé meditace invokujte Archanděla Sandalphona a Gaiu – Matku Zemi, aby vám pomohli ukotvit veškerou spirituální energii do vašeho fyzického těla. Pamatujte na to, že vzestup je sestup!
 • Věřte, že všechna energie, kterou zaměřujete na Ducha – od meditace, služby, po modlitby a afirmace, napomáhá vytváření a zesilování Světla ve vás, neboť na co se soustředíte, to se zesiluje a roste.
 • Světlo je viditelným aspektem Boha v nás – když je hledáte, vylaďujete se na ně a soustředíte se na ně, samo se vám více odhalí v každé buňce a v každém atomu vaší bytosti.
 • Čím čistší máte svá energetická pole a čím více jste se osvobodili od zátěže, tím více Světla dokáže vaše bytost udržet. Můžete tomu být nápomocni také tím, že přeuspořádáte a přeladíte energetické pole svého emočního těla prostřednictvím své buněčné paměti, pomocí ovládání své mysli a tím, že budete bdělí a budete si uvědomovat mocnou sílu svých myšlenek.

Zdroj:
Pro www.novoucestou.cz zpracovala Sofie Natarani.
Pokud chcete, sdílejte, prosím s uvedením této poznámky. Děkuji.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář