Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr Kuthumi – Záměry pro vzestup, část 1. – Zlatá stezka k božství

26. 8. 2016

Poselství Mistra Kuthumi přijala Natalie Glasson – 15/07/16

Vše, co děláte, myslíte si, cítíte, prožíváte, ztělesňujete, dáváte a přijímáte, je součástí vaší Zlaté stezky k božství. Jste požehnaná bytost, tak jako každá duše na Zemi i vnitřních rovinách. Jste požehnaní, protože jste zrození na Zemi, abyste tvořili sami (za sebe) a zakoušeli Zlatou stezku k božství. Vaše duše už pro vás vše připravila; vaším posláním je objevit svou Zlatou stezku a své Zlaté bytí, odplavit iluze, abyste poznali, že už na Zemi kráčíte po požehnané stezce, která pokračuje a rozšiřuje se do vnitřních rovina i za jejich hranice. Toto nemá zaktivovat či posílit vaše ego; toto má sloužit k pokornému rozpoznání esence pravdy, která nadále žije ve vašem bytí. Vaše Zlatá stezka k božství je sladěna s vaší vnitřní esencí pravdy, což znamená, že nikdy nemůžete jít špatným směrem; vždy jdete přímou cestou ke Stvořiteli.

Vnitřní esence pravdy ve vašem bytí energetizuje a podněcuje vaši Zlatou stezku k božství; proto když rozpoznáte svou vnitřní pravdu, máte pocit, že jste na Zemi vedeni směrem, který byste si sami pro sebe možná nepředstavovali a přesto vás hluboce naplňuje. Každý člověk na Zemi si nyní uvědomuje svou Zlatou stezku k božství díky rostoucí citlivosti ke své vnitřní podstatě. Vaše Zlatá stezka, i když byla vytvořena vaší duší a skupinou duší, je neustále obnovována vaší vnitřní esencí pravdy, což znamená, že jste vždy v plném souladu se Stvořitelem, svým posláním na Zemi i svým vnitřním poznáváním. Nic není mimo své místo, vše harmonicky spolutvoří; je jednoduše třeba, abyste toto poznali a když to uděláte, tak si uvědomíte svůj proces vzestupu, který je ve skutečnosti sebeuvědoměním či uvědoměním si Stvořitele.

Představujte si chvíli Zlatou stezku, na které stojíte pevně a uzemněni. Představte si, že vaše Zlatá stezka tu vždycky byla a vždycky bude. Pak si dovolte představit, vnímat či uznat sebe sama jako zlatou bytost světla, plnou života a zářící. Uvědomte si, odkud se z nitra vašeho bytí šíří zlatá energie. Když to uděláte, zavedete sami sebe do hlubin své podstaty a pravdy. Stejným způsobem, jakým si uvědomujete Stvořitele jako zdroj všeho stvoření a celého univerza, uvědomte si esenci v sobě jako zdroj veškerého stvoření i své reality kolem sebe. Vizte, vnímejte a uznejte svou vnitřní esenci, která živí vaše Zlaté bytí a Zlatou stezku a spojuje vás s nimi. Prožijte si, jak jste požehnaní, jak je vše na svém místě a jak je božský Stvořitel přítomen ve všem. Prociťte svou vnitřní esenci pravdy, která vše omlazuje, naplňuje veškeré vaše tvoření a rozšiřování sebe sama světlem vysoké vibrace, vědomím a pravdou.Dovolte si vzestoupit skrze prosté vědomí pravdy, že jste Zlaté bytí na Zlaté cestě a v absolutní jednotě s božským Stvořitelm.

Váš vzestup patří vám; tím chci říci, já Mistr Kuthumi, že váš vzestup je vaše zodpovědnost, je to vyjádření a demonstrace vaší pravdy a božské esence.

„Já jsem Zlaté bytí světla na Zlaté cestě k božství, já jsem v absolutní jednotě se Stvořitelem a toto je můj vzestup na Zemi.“

Nechť váš záměr pro vzestup je, že vaše vnitřní poznání podněcuje a vytváří vaši zkušenost vzestupu i vaši cestu na Zemi. Nechť vaším záměrem je, že jste v absolutní jednotě se Stvořitelem a tím také přebíráte zodpovědnost a váš proces vzestupu na Zemi patří vám. Když říkám, že je správné „vlastnit“ svůj proces vzestupu, nemluvím o tomto vzestupu jako o vlastnictví, které je jen vaše. Mluvím o vzestupu jako o zkušenosti ovlivněné vaší vlastní pravdou a jakoukoli pravdou, kterou si zvolíte přijmout od ostatních, spíše než abyste byli terčem vnějších vlivů, které přijímáte, dokonce i když víte, že nejsou v souladu s vaší pravdou. Jako nováček vzestupu jste v neustálém proudu a lijáku energií, které se ukotvují ve vašem bytí. Přitahujete a přijímáte všechny cenné vibrace světla, které potřebujete. Můžete si vědomě vybírat energie a světelné vibrace, které chcete přijmout a vtělit nebo můžete jen držet záměr přijímat ty nejvhodnější energie. Jsou to i energie pozemské reality a lidstva, ze kterých je vaší zodpovědností přijmout pouze ty, které jsou sladěné s vaším bytím. Součástí vzestupu je, že se vám stanou dostupnými početné energie jak na vnitřních rovinách, tak na pozemské rovině. A tady je třeba vaší zodpovědnosti a zaměření se na to, aby váš vzestup patřil vám, neboť je vaším posláním objevit energie, které souzní s vaší esencí a uvolnit či nezaplést se do energií, které nesouzní.Váš vzestup je o porozumění své podstatě a být si vědomi energií, které vaši esenci pozvedají a rozšiřují.

Cenným záměrem týkajícím se vašeho procesu vzestupu je, abyste na Zemi vzestoupili tím nejkrásnějším a nejradostnějším způsobem. Věříte tomu? Je to mocný záměr.Znamená, že nevěříte v utrpení, bolest, boj, nároky, testy či tvrdou práci. Namísto toho věříte a prožíváte svůj život jako blažený a radostný; koneckonců, vaším vzestupem je váš život! Je na místě a je to vaše božské právo rozpoznat své pravé já či Stvořitelovo já každý den radostným a láskyplným způsobem. Mnoho duší se drží přesvědčení, že pokud bojují nebo je-li něco náročné toho dosáhnout, výsledek je pak uspokojivější. Nyní je čas pochopit, že váš vzestup je krásná a radostná stezka a díky tomu je mnohem uspokojivější než si umíte představit. Toto je vaše božské právo, nyní i vždycky. Boj a výzvy jsou energie minulého vzestupu. Vzestup se posunuje takovou rychlostí, že boj a výzvy už nejsou tou nejhodnotnější cestou vzestupu.

„Vzestupuji tím nejkrásnějším a nejradostnějším způsobem; to se odráží v mé realitě na Zemi.“

Když přijmete a uznáte svůj proces vzestupu a cestu na Zemi, zažijete větší otevření a vyzařování svého vnitřního vědění a moudrosti. Božské pochopení zaplní vaši mysl, mentální tělo i vědomí inspirované novými pohledy, přesvědčeními a porozuměním. Toto se přirozeně probudí ve vašem nitru inspirováno vaším sladěním s různými aspekty Stvořitele. Je vhodné a nutné probudit plné pochopení vzestupu, který můžete otevřeně a snadno vyjadřovat s ostatními. Abyste toho dosáhli, je třeba mít víru a důvěru ve své schopnosti rozpoznávat a přijímat božskou moudrost ze svého nitra. Je důležité, aby se porozumění vzestupu zrodilo z vašich zkušeností, takto je pak v naprostém souladu s vaším bytím a podporuje vás, abyste jednali jako příklad pravdy, kterou vyjadřujete. Pokud jste porozumění vzestupu neprožili, nebude vibrovat harmonicky s vaším bytím a vznikne zmatek jak ve vašem bytí tak i v těch, s kým toto sdílíte.

Vaše pochopení vzestupu a cesta vzestupu je pro vás jedinečná. To znamená, že nezáleží na tom, zda druzí mají úplně jiná či odlišná přesvědčení než vy, je to jejich božské právo a cesta bádání. Neznehodnocuje to žádným způsobem vaše chápání ani jejich. Ve skutečnosti vás to povzbuzuje, abyste prozkoumali své vlastní chápání do větší hloubky a vyzývá vás to uvědomit si vibraci harmonie mezi vámi a těmi, kdo mají od vás odlišný pohled. Propojení v harmonii, když se uskuteční s někým, kdo chápe vzestup jinak než vy, je tak krásné a naplňující a pomáhá v dalším vzestupu. Most světla, který se vytvoří, je nesmírně cenný.Nejprve je třeba objevit ve vás obou vibraci, která je podobná a dokáže vytvořit harmonii skrze syntézu podobných energií.

„Vytvářím most světla s každým.

Účelem zahaleným v závoji iluze je probudit úplné porozumění vzestupu v jeho podstatě. Nejsou žádná omezení, jak máte chápat vzestup a proto se nemůžete nikdy skutečně cítit, že jste uchopili úplné a celé pochopení vzestupu. Namísto toho je třeba vědět, že ve vás je rostoucí poznání vzestupu jako studna, ze které můžete čerpat moudrost a vědění. Studna rozšiřujícího se poznání ve vás je mimo veškeré hranice a neustále roste/zvětšuje se. Je dobré cítit se příjemně a přijímat své chápání vzestupu a uvědomovat si, že se může vždy rozšiřovat, když jste spokojení a ve stavu vděčnosti za své současné poznání a zkušenosti. Toto posiluje vaši přirozenou vibraci klidu ve vašem bytí a podporuje vás, abyste tento klid vyzařovali, když si zvolíte vyjádřit své vnitřní vědění a zkušenosti vzestupu pro ostatní.

Vaše chápání a zkušenosti vzestupu jsou obrovsky cenné. Upusťte však od lpění na svých vhledech a upusťte od vnucování je druhým. Je třeba vyváženost, které lze dosáhnout vycházíte-li z esence pravdy v nitru svého bytí. Je vhodné vyjadřovat své chápání vzestupu otevřeně a jednoduše v božském načasování. Vaše intuice vás povede, kdy máte sdílet své drahokamy moudrosti a kdy ne. Jedním aspektem vzestupu je mít pocit spokojenosti, bezpečí a otevřenosti, když je třeba sdílet své vhledy. Vyváženost vám umožní zůstat nezaujatý a zároveň respektovat svou moudrost a to beze strachu, když s ostatními sdílíte to, kým skutečně jste. Zamyslete se nad tím, zda sdílíte své chápání a vhledy s každým, i když cítíte, že je to nemusí zajímat nebo si to necháváte pro sebe, i když cítíte, že to ostatní opravdu potřebují? Jestliže zažíváte stav vyváženosti, dovolte si propojit se s ní hluboce a naplňte touto posvátnou energií celé své bytí. Ať zažíváte to první či to druhé, zjistěte proč, jaká energie je za vaším jednáním a jak to lze vyléčit?

„Probouzím plné pochopení vzestupu, které vyjadřuji otevřeně a snadno.“

Ve věčné lásce

Mistr Kuthumi

Zdroj:https://www.omna.org

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář