Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marie Magdalena: Prostota lásky

19. 11. 2015
Poselství Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson, 11.9. 2015         
 
Protože se láska stává klíčovým smyslem v tomto období vzestupu na Zemi, je výborné dopřát si chvíli a dýchat, abychom prozkoumali a obeznámili se s energií lásky.
      Láska, kterou zažíváte, přijímáte a sdílíte se svými milovanými, se členy rodiny, s přáteli, se zvířaty a tak dále, je jen malou součástí Stvořitelovy široké lásky. Láska Stvořitele v mnoha ohledech nepotřebuje fyzické vyjádření, protože je zkrátka mocně a věčně přítomná, přesto jste jako lidé povzbuzováni k tomu, abyste lásku Stvořitele vyjadřovali a tuto energii plně prožívali a vtělovali. Představte si na chvíli, že láska, kterou sdílíte se sebou a se svými milovanými je jen malou částí lásky snadno přístupné ve vašem nitru a začněte rozjímat, jak mocná, hodnotná a rozšiřující láska je. Vaše schopnost vyjadřovat a přijímat lásku je stokrát větší, než kolik nyní zažíváte a dokonce ani pak byste nebyli schopni na fyzické úrovni nesmírnou lásku Stvořitele vtělit.
      Láska k sobě i k ostatním je podobná energii Stvořitele a přesto je zcela nepodobná vibraci Stvořitele. Představte si na okamžik lásku, kterou chováte k sobě nebo k někomu milovanému. Představte si, že odstraníte z tohoto vztahu či přátelství veškeré myšlenky, emoce a také energie chtění či potřeby, ať už jsou zdánlivě špatné či dobré, dovolte si je odložit, dokud skutečně neodejmete všechny lidské aspekty, které způsobují, vytvářejí, odůvodňují či potvrzují energii lásky, kterou prožíváte.
      Jak pokračujete v prožívání energie lásky bez lidských aspektů, dovolte si představit, že láskyplná energie, kterou cítíte, není k osobě či duši, nechte je také odejít. Je ve vás energie lásky, která není poutána k ničemu či k nikomu, je jednoduše přítomná a její přítomnost zůstane tak dlouho, dokud ji budete přijímat.
      Nyní bych si přála, abyste si představili, že propouštíte nálepku či označení, které jste dali této láskyplné energii, nechť slovo „láska“ odejde, jakoby tato energie takřka neměla identitu, jen jednoduše je. Když dovolíte, aby se toto zvolna odehrálo, možná uvidíte, že se tato energie ve vás mění, energie ve vás kdysi označená láska, nabere novou a možná skutečnější formu. Uvidíte v sobě energii Stvořitele. Když tuto energii požádáte, aby vzrostla, rozšířila se a stala se svou podstatou, můžete ji dále sledovat a přijímat bez posuzování a rozpoznávat ve své duši rozvíjející se nádherné energie Stvořitele. Láska je branou k plnějšímu prožívání a poznávání Stvořitele ve svém bytí i kolem sebe, přesto láska prožívaná ne Zemi není pravdou Stvořitele, je podobná otisku většího zdroje energie.
      Když vás my na vnitřních rovinách vyzýváme k vytvoření a prožití Věku lásky, samozřejmě vás vyzýváme, abyste se stali láskou, vtělili ji a prožívali, avšak vyzýváme vás také, abyste tak učinili tím, že se posunete „za“ lásku, do zdroje Stvořitele. Láska je pouze název pro energii, která se nedá označit či definovat a přesto je ji možné plně prožívat, když si k tomu dáte svobodu. Tato svoboda znamená vidět, vnímat či uznávat lásku jako energii, která je větší než jakékoli lidské fyzické vyjádření či pochopení a přesto může být přítomna ve fyzické formě.
      Za pomoci cvičení odstraňování názorů a konceptů lásky, abyste zažili esenci energie, která je za nálepkou „láska“, si začínáte vzpomínat a napravujete přímé spojení a vyrovnání se Stvořitelem. Jak si zvykáte na esenci Stvořitele, můžete si začít všímat, jak se mění vaše vlastní energie, protože je Stvořitelovou esencí mnoha způsoby ovlivňována. Ve skutečnosti vše směřuje k harmonii ve vašem bytí a to je radost ze vzestupu, která přináší prožitky jako zdraví, hojnost, radost, naplnění, mír, moudrost a synchronicity. Rozpoznání léčivých posunů, které se ve vašem bytí odehrávají, vás povzbudí, abyste poznali, že stejná esence Stvořitele přebývá v každém člověku, každé duši, rostlině, zvířeti a přítomném okamžiku kolem vás. Díky důkladnějšímu pozorování Stvořitele ve vás si umožníte zažít to samé ve všem kolem vás, což rozpustí oddělenost a vy budete moci prožívat propojení v jednotě se vším a ve všem poznáte Stvořitele.
      Začnete cítit, že to, co je ve vás, je v každém a ve všem a to vás spojuje s obrovským vesmírem Stvořitele. Cokoli cítíte, vnímáte a uznáváte v sobě, můžete vždy rozpoznat a vnímat ve všem, v čemkoli kolem vás a to se týká všeho ve vašem životě. Někdy to, co prožíváte vně sebe, dává smysl vaší pravdě a jindy to potvrzuje iluzi, kterou považujete za pravdu. Když začnete přijímat esenci Stvořitele skrze portál lásky, vyvstane z vašeho nitra nová perspektiva, která je prostá připoutanosti, nepochopení, iluzí a falešných identit a ostatní vám ji budou odrážet. Tím sami v sobě podpoříte hlubší vztah se Stvořitelem ve své lidské formě bytí a i ve svém okolí. To je to, co můžete označit jako vzestup a proces osvícení.
      Prostota lásky má schopnost nabídnout vám příležitost přenést se do samotné pravdy a jádra Stvořitelovy esence, když žijete ve fyzické formě. Představte si všechny způsoby, kterými je ve vašem bytí tvořena a aktivována láska – skrze činy laskavosti, péče, štědrosti a tak dále.Láska není pravdou Stvořitele, avšak je to cenná cesta ke zdroji pravdy Stvořitele. Toto je ve skutečnosti mým poselstvím pro vás: je čas vidět prožitek lásky ne jako nejvyšší energii Stvořitele, spíše jako klíč k odemčení Stvořitelovy esence. S touto perspektivou a vědomím sami sebe povzbuzujte k posunu hranic ve vašem slaďování se se Stvořitelem na fyzické úrovni a podpoříte ještě hlubší cesty do jádra a pravdy Stvořitele. Láska se stane pravdivější, podobná prožitku vnitřních rovin na Zemi, což přinese vnitřní roviny/nebe na Zemi, vytvoří se most světla. Tato cesta k rozpomenutí se na Stvořitele není dlouhá a obtížná zkušenost, jak by se vám mohlo zdát, budete-li chtít, bude tak jednoduchá jako láska ve své nejvyšší formě a rozmachu. Je čas uvědomit si a vnímat, že život, vzestup a osvícení jsou jednoduché, protože mistrovství již bylo ve vašem nitru dosaženo. Možná máte pocit, že stále usilujete, abyste byli svou pravdou a přesto je vaše pravda jednoduše tím, kým jste vy ve své nejrozměrnější formě; je zkrátka potřeba znovu se seznámit se svou skutečnou formou. Vaší skutečnou formou je Stvořitel a proto nemá žádnou identitu, charakter, moudrost či podobu, jednoduše existuje a v její existenci je přítomno vše. V mnoha ohledech vám nabízím jednoduchou a pravdivou cestu ke Stvořiteli a přesto to bude od vás vyžadovat, abyste upustili od potřeby přemýšlet a analyzovat sebe i vzestup, dále léčit a nechat odejít emoce, které vám patří i nepatří a také rozpustit připoutanost a jednání z ega. Toto vše se odehraje s lehkostí a dokonalostí v prostotě lásky.
      „Prostřednictvím lásky se napojuji na rozpínající se přirozenost mé pravdy a Stvořitele. Osvobozuji se od energie úsilí a boje, abych dosáhl svého vzestupu, protože si uvědomuji všechny aspekty svého bytí a že s rozvojem lásky v mém bytí vytvářím bránu, kterou mohu snadno vstoupit a vše vtělit. Za touto branou je vše, co si přeji prožívat a vtělit při mém vzestupu. Poznávám lásku jako cestu ke své vědomé jednotě se Stvořitelem, cestu která je snadná a ve všech ohledech naplňující. S láskou si dovoluji být, prožívat a rozšiřovat svou pravdu. Nyní si dodávám odvahy rozpoznat esenci Stvořitele v sobě a kolem sebe a uznávám, že tato esence pozitivně ovlivňuje mé bytí a je energií, ve které se cítím nejpříjemněji. Dovoluji si být svou pravdou a prožívat ji v přítomném okamžiku. Jsem naplněn.
 
      Jste mnohem víc než láska, stejně jako Stvořitel a je důležité si to pokorně uvědomit, protože vás to přenese dokonale a velmi čistým způsobem do nových výšin vašeho vzestupu.
      Nechápejte mylně mé poselství jako nedůležité pro svou jednoduchost, rozjímejte o tomto procesu vtělení a zkoumejte to, o čem zde mluvím.
 
      S mocí a prostotou lásky
      Marie Magdalena
 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář