Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spouštěč od Boha

16. 1. 2012

Spouštěč od Boha

1. Celý život se řídí zákonem rezonance!

Rozdávám-li lásku, přijde láska ke mně, rozdávám-li nenávist    i já sklízím nenávist. Podíváme-li se na svět takový, jaký v současné době je, pak mu chybí především láskyplné síly, které by vytvořily mír, jednotu, spravedlnost a poctivost.

Pokud však sami v sobě nemáme vlastnosti jako je tolerance, schopnost akceptovat, poctivost, mír, radost, soucit, láska apod., nemohou se tyto vlastnosti šířit po celé zeměkouli.

Protože každá změna začíná v srdci jednotlivce!

2. Každá buňka lidského těla je světlem!

I naše věda již byla schopna odhalit, že fotony pod pozorováním mění své chování. To znamená, že prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů můžeme přímo zasáhnout do struktury, do chování našich buněk. A toto světlo, které jsme a co nás tvoří, je všude. Protože všechno je ve své nejmenší části - světlo. Stejně tak i každý člověk.

Pokud se nám podaří ovlivnit naše buňky a poskytnout jim požadované informace, můžeme je aktivovat, nově nahrát  a  zaměřit je na to, na co chceme!

A takto působí i tento spouštěcí email!

Můžeš se vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu pro sebe tím, že přeneseš myšlenkové  a emocionální podněty do svých buněk.

Tento dopis je protkán vysokou frekvencí světla ze zdroje existence, a pokud to dovolíš, bude toto světlo okamžitě doplněno i do Tvého tělního systému. Okamžitě pocítíš harmonii se životem a světlo lásky rezonuje s Tebou. To vše se děje na buněčné úrovni a vytváří v Tobě pocit spokojenosti a blaha.

Je to nová orientace, která v Tobě danou vlastnost zakotví. Tento Spouštěč od Boha je velmi účinný a vyžaduje vědomý obrat a jasné: Ano, já chci!

Jakmile 144.000 lidí (počet dokonalosti a stability) zakotví tuto novou kvalitu ve své buněčné úrovni, je tento atribut ustanoven také na planetární úrovni tím, že se usadí v mřížkovém systému planety Země. To znamená, že s ním mohou rezonovat všichni lidé. Tato mřížková síť Země objímá celou planetu a zahrnuje všechny kolektivně vytvořené záměry; ty temné, stejně jako i ty světelné.

Pokud tedy prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů nasytíme mřížkovou síť Země dostatkem pozitivních světelných záměrů, změní se realita na Zemi.

Pak je tu klid a mír, protože to bylo naším záměrem. Je na nás, co vytvoříme, protože tvoříme prostřednictvím našich myšlenek a emocí.

Čím více lidí si to uvědomí, se s tím seznámí a také to aplikuje, tím rychleji změníme podmínky na Zemi.

 

Protože:

My máme tuto moc tím, že se rozhodneme  a uděláme to správné!

Jakmile si přečteš tento text a máš z něj dobrý pocit, pak můžeš mít okamžitý a přímý přístup k energii Světla.

„Ano, já chci”!

A světlo působí – sice neviditelně - ale ne nepozorovaně!

Budeš okamžitě povznesen a uveden do stavu harmonie sám se sebou. Kvalita světla dnešní vlastnosti bude nahrána a zakotvena v Tvých buňkách.

Potom pošli tento email pokud možno všem, kteří z Tvého pohledu jsou připraveni pomoci utvářet novou, spravedlivou a mírovou společnost tím, že jsou ochotni nejprve sami v sobě reorganizovat a nově nahrát své buňky.

Je to síla sebeurčení, která nyní může být uplatněna! Pokud dosáhneme počtu 144 000 lidí, kteří tuto vlastnost v sobě usídlí, změní se realita na Zemi v nové dynamice. Tento údaj odráží tzv. „kritické množství”, kterému se dle zákonu rezonance musí podřídit všechno.

Měj důvěru ve svou moc a sílu! Ano, věř si.

Osmý atribut času: Štěstí

Prosím, udělej si teď 15-ti minutovou přestávku. V klidu vyslovuj nahlas tento záměr a přehraješ si své buňky touto informací:

Můj  život  je  ve  štěstí.  Jsem  štěstí  a  každá buňka  mého  těla  vibruje  štěstím,  kterým  jsem. Pro  všechny  lidské  bytosti  je  zřejmé:    jsem štěstí.

Nařizuji mé buňky teď přehrát zvonivou energií štěstí, tuto   vlastnost   ve   mně  zakotvit   a   v  mých   buňkách   zapečetit.         

Tak  je  to.

„ Ano, chci “

 

L I C H T W E L T

V E R L A G    

www.lichtweltverlag.com

 

 

 

Zasláno Hawklady. Děkuji!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář