Jdi na obsah Jdi na menu
 


Samael: Časové okno Zlatá brána

19. 5. 2014

Zdravím vás, moji drazí.

Včera mi přišel komentář s dotazem na to, zda se v tomto období otevírá nějaká brána. Odpověď je: Ano. Otevírá se obrovská brána.

Teď potěším všechny, kteří už dlouhou dobu čekají na nastolení zlatého věku. Ejhle, otevírá se časové okno se silnými zlatými energiemi, které nás ponesou dál do kvantové reality vyšší dimenze.

Okno bylo aktivováno 30.dubna-1. května na svátku Beltain, nic méně dosud se rekalibrovalo a nebylo zcela aktivní. Od nynějška je však zcela aktivováno a bude nabývat na síle v období celého tohoto týdne.

 

O čem okno je a jak ho využít.

 

Důležité je, si uvědomit, odkud pocházejí energie, které tímto oknem k nám přicházejí. Odpověď je: Zlatá brána v srdci galaxie Zlaté růže.

Galaxie Zlaté růže je naše budoucnost. Je to galaxie, ze které k nám cestují všichni ti Plejáďané, Vzestoupení Mistři, Aštarovci, Arkturiané atd atd.

V minulosti se totiž stalo, že Země byla na rozdíl od zbytku naší galaxie oddělena silným časoprostorově-magneticko-vibračním polem, které ji nechalo prakticky zmrznout v minulosti, kdy ještě existovala Galaxie Mléčné dráhy. A mezitím se zbytek galaxie, kromě pár dalších osamělých planet vyvíjel dál a z Galaxie Mléčné dráhy plynule přešel do Galaxie zvané Zlatá růže.

Bylo dáno stvořiteli Knihovny Univerzálních Bytostí, že právě tím zmrznutím v čase, tedy zmrznutím ve vývoji se zde mohlo nashromáždit tak bohaté množství rostlin, živočichů a lidských DNA, ergo ras. Nic méně bylo také dáno, že po uplynutí nějaké doby Země, stejně jako celá galaxie Zlaté růže se začnou posouvat výše ve svém vlastním vývoji.

Ta doba teď právě nastává. Právě my ji teď tvoříme.

Okno, které se otevírá, nám již brzy umožní posunout se ve svém vývoji natolik, že budeme schopni komunikovat se zástupci Galaktické federace. Nevím, zda je nutné, aby to bylo zvěřejněno v médiích jako je TV NOVA. Nevím, jak přesně se to bude dít. Ale vezměte si to: Část z nás, které jsme zde převtěleni, jsme sami Zástupci Federace. My jsme první četa a komunkátoři, kteří otevírají onu časovou, ne prostorovou, nýbrž časovou cestu z hluboké minulosti a do budoucnosti, která nastává teď. Děláme to svoji duchovní prací tady na Zemi.

 

Ale zpět k našemu časovému oknu.

 

To, co teď skrze něho přichází, vám říká:

Máte šanci, spojit se opět se svoji hvězdnou rodinou. Máte šanci spojit se skupinou světů, které obývá vaše pravé Já, tam odkud pochází vaše pravé jádro bytosti, vaše srdce, vaše duše, vaše skutečná forma existence.

Galaxie Zlaté růže je systém, který je postavený ve fyzické formě své existence na Zlatých energiích. Je stará 980mld let a existuje v ní tolik galaktických rodů a národů, kolik má spirálovitých ramen. Podle nejnovějších snímků jich má 11-12, a přitom každý z těch rodů už se vyvinul do tolika různých forem a způsobů existence, že je prakticky nemožné spočítat, kolik hvězdných ras a forem tu právě teď existuje. Proto každý z nás je tady jiný, každý pocházíme odjinud a každý se také budeme se svoji hvězdnou rodinou propojovat jiným způsobem. Nebojte se své odlišnosti, nemusíte být jako většina. Nicméně pokud opravdu stojíte o to, být sami sebou, využijte prosím tuto zlatou energii a pokuste se ji skrze vlastní čakerní systém uzemňovat do Země.

Tímto umožníte celé planetě, aby vzestoupila a stala se plynulou součástí nové galaxie. Výsledkem toho bude také oficiální příchod našich mimozemských bratrů a sester – skutečně bratrů a sester, neboť jsem si jistá, že se mezi nimi řada z nás poznáme. Budeme cítit, že jsme se s nimi již kdesi setkali, i přes to, že je v tom dilema materialistické nemožnosti daného setkání. Proto ti z vás, kteří chtějí přejít, teď mají možnost využít silné časové pásmo energií, které otevírá tato brána.

Ti, kteří z nějakých důvodů přejít nemůžou nebo nechtějí – v současné době, je to většina lidstva a právě o to hrají temní. Všechen komerční průmysl, který je založen na filmech o vetřelcích a podobně, má v lidech způsobit to, aby sami nechtěli přejít. -  každopádně těm lidem bude dána šance ještě v následujících letech. Toto okno nebude jediné právě proto, že jsou zde konstantně převtěleni zástupci různých ras z Galaxie Zlaté růže a dokud zde existujeme v lidských tělech v lidském světě, vždy tady bude šance pro každého, že mu umožníme přejít. My sami totiž otevíráme onu bránu.

Já osobně ji otevírám spoluprací se svým dvoupaprskem, který je zde převtělený ve Vnitřní zemi.

 

Abych to shrnula.

 

Otevírá se teď paralelní časové okno, které přímo vede z minulosti tvořené časoprostorem galaxie Mléčné dráhy, do budoucnosti tvořené energiemi galaxie Zlaté růže, odkud pochází valná většina ras, se kterými channelujeme.

Pokud chcete přejít, nalaďte se na okno této energie. Pomůže vám to, abyste se mohli někdy později v budoucnosti setkat se svými hvězdnými bratry a sestrami. Budete k tomu setkání potřebovat vlastní energetický kód duše. To znamená, že musíte znát sami sebe natolik dobře, abyste si byli schopni sami zjistit a zajistit své právoplaté místo mezi členy Galaktické Federace, potažmo jiných spolků, jako je Hvězdná Andělská Aliance, Konfederace Plejáďanů, Sírijanská Konfederace atd atd.

Nebojte se toho. Jeden z průvodní jevů, které to obnáší, je sice pročišťování spekter energie, které patří Annunakiům, neboť oni pocházejí z Galaxie Zlaté růže a nejsou zde jen tak náhodou. Nejsou to sice pozitivní bytosti v pravém slova smyslu, byly z ní před dávnou dobou vyhnáni. Nic méně právě tímto vyhnáním sem byly svým stvořitelem posláni, aby pomohli ostatním velice starým rasám na Zemi přejít. Neboť oni se zde plácají ve velice starých energiích již velice dlouhou dobu.

Kromě a někdy i místo nich sem byly také posláni některé z lidsky vypadajících druhů Plejáďanů. Ti zde dali vzniknout mnoha civilizacím, jako je Peru, Chichén Itzá, chrámy v Bolívii, Ngoro Ngoro a jiné, včetně Etruské evropské kultury. Další z pravěkých civilizací, která vznikla tentokrát na počest svých tvůrců ze Síria, byl Egypt. Ale to už je story sama pro sebe.

Mnoho duší na Zemi také pochází z Galaxie Mléčné dráhy. Jsou to velice staré duše. O jejich přechod se nemusíte bát, neboť oni jsou chráněni příchodem svých tvůrců, potažmo příchodem jejích budoucích forem existence, které se často narodí do fyzické formy jejích dětí.

Prakticky všechny nové indigové, křiš´tálové a duhové děti, jsou sem posláni z galaxie Zlaté růže. Pokud je nebudete mermomocí nutit, aby byli vašimi kopiemi, potažmo uznávali postkomunistický či kapitalistický materializmus dnešní doby, tak vám právě oni jednoho dne pomůžou přejít. A nebude v tom žádný tlak super-osvícených guruů, ani nucené odříkání si čehokoli, modlení se, podivné cviky atd, pokud to samozřejmě není vaším vlastním přáním.

 

Co tedy dělat?

 

Pro každého z nás je ten přechod jinak náročný. Každý z nás je v jiném stádiu svého vývoje a potřebuje od vesmíru trochu jiné zacházení. Proto se v životě každého objevují jiné radosti a jiná muka. Nechte to všechno vyjít ven, zmaterializovat se. Nebojte se toho, prostě to nechte zmaterializovat se a odejít. Poděkujte tomu za zkušenost a vydejte se dál po své cestě životem. Zbytečně nelitujte a nikdy - a tím myslím opravdu NIKDY - se nepokoušejte navracet ke starým způsobům myšlení, chování a života obecně. Opusťte to staré, protože ty nové energie, které teď přicházejí budou vyžadovat opuštění toho starého a přizpůsobení se tomu novému.

Pocity, které přitom budete mít, budou nejspíš neznámé a divné, anebo naopak až nepochopitelně velmi známé. Nezamýšlejte se nad tím, proč. Prostě to přijměte. Nic víc.

V současnosti je právě tohle po lidech nejvíc vyžadováno.

Nebojte se o budoucnost.

Překonejte ten strach z budoucnosti, které ve vás záměrně vytvářejí konvenční média. Jestli na vás přijde potřeba vyhodit televizi, tak to, prosím, udělejte.

Já sama teď jsem taky v situaci, kdy píšu dizertační práci, dokončuji studia, nevím, jestli si na konci roku vůbec seženu práci atd atd. Ale pouštím se toho a jsem tím každý den zhora v tom podporována a ujišťována, že jim mám věřit a že už je všechno zařízeno. A já si myslím a cítím, že na energetickém levelu, je to doopravdy už všechno zařízeno. Ať už se stane cokoli, pro mě je mnohem důležitější, být sama sebou a umožnit mé duši, aby zde mohla existovat a vyjadřovat se na Zemi, než shromažďovat chlapy, peníze, auta, tituly a další vedlejší věci. To není podstatné.

 

Žijeme v magické době a už je to jenom HOP ANEBO TROP! A nebojte se toho HOP ani toho TROP.

Soustřeďte se na to, co chcete, místo toho, abyste se soustřeďovali na to, co nechcete.  Opusťte ten starý způsob myšlení, založený na tom věčném:

Ale co když?

Přijměte ten nový, který k vám přichází z nádherné zlaté budoucnosti, která očekává nás a naše děti.

Požaduje se po nás jen, abychom se přestali zuby nehty držet toho starého a známého, na strachu založeného způsobu chování a myšlení. Místo toho se pokuste naladit na svoje srdce, na jádro své bytosti a jenom cítit, Jenom Cítit. Vše se pak stane snadnějším.

A k budoucnosti stejně potřebujete energii své duše, uchovávané ve vašem srdci.

To je váš klíč k Branám Nové Země.

To je vaše Budoucnost.

Láska ve vašem srdci.

Ne ta falešná, založená na strachu z toho, že budu sám/sama.

Ale ta pravá, skutečná, věčná a nekonečná.

Každý z vás ji máte, protože jinak byste neexistovali.

Proto se JÍ snažte Být.

Prostřednictvím NÍ se snažte existovat tady na Zemi.

To je ta brána.

To je ten svět, na který jsme čekali.

No a pak se samozřejmě objeví ti, kteří jsou nám v tomto podobní. Celá jedna nová Galaxie, plná nespočtu bytostí.

Těšte se na to.

 

A mějte se krásně!

 

Silviya D. Valkova

 

Dodatek: Tímto umožňuji svým čtenářům, aby dále šířili tento článek bez dodatečných úprav a s podmínkou dodání jména autora a webového zdroje: www.andelebezhranic.estranky.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ahoj drahá duša

Ezechiel,24. 5. 2014 7:56

Dovolil som si dať to na Facebook,ale už odtial odchádzam.ďakujem Ti som rád,ja už naozaj len čakám,páč to cítim odmalička s Láskou Lukáš