Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archanděl Metatron – Rozvoj Jednoty

14. 10. 2011

S láskou před vás předstupuji, abych s vámi sdílel svou energii a moudrost. Je mým přáním, abyste věděli a chápali, že jsem zde, abych vás podpořil a provedl změnami a lekcemi, které se nyní ukotvují ve vaší realitě, jak se vaše energie transformují na vyšší vibrace světla.

 

Mnozí se v minulosti báli, a někteří stále ještě bojí, změn; tento strach musí být nyní zcela vyřešen, protože je spojen se starými energiemi a nepotřebnými způsoby myšlení. Přítomnost změn s sebou přináší obnovenou energii, větší učení a šanci prozkoumat velikost vašeho bytí na hlubší úrovni. Změna je nádherný dar, který má být objat a oslaven. Tento vzorec přesvědčení bude nyní přepsán uvnitř všech i ve vědomí lidstva, což umožní větší duchovní zrychlení. Vzestup je koneckonců založen na přítomnosti změny. Staré energie odpadávají, zatímco energie, které jste ještě nepřijali, čekají, až je obejmete. Je důležité toto přijmout do vašeho vědomí, aby tak mohlo dojít ke změnám v lidském vědomí. Mnoho lidí na Zemi se na mne obrací s tím, že se teď cítí „zaseknutí“, jako by se nic nedělo. To pro vás může být pro tuto fázi vaší cesty vhodné, je ale také důležité uvědomit si, že v sobě můžete mít strach ze změny, kterého si nejste vědomi. Je důležité zjistit, co si přejete, aby se stalo a pak se zeptat sebe sama, co vám brání to získat. Pamatujte si, že jste bytosti s mocnou energií světla, které mohou transformovat, rozvíjet a tvořit kdykoli a cokoli, po čem touží – z vůle Stvořitele. Strach ze změny či pochybnost o vaší síle je jediné, co vám brání rozpoznat vaše schopnosti. Je důležité, abyste zcela vyřešili a přepsali váš systém přesvědčení. Zjistíte, že vše ve vaší realitě se začíná vyvíjet a hýbat zároveň s tím, jak se začínáte otevírat proudu energie uvnitř vaší bytosti. Můžete jednoduše požádat, aby byl strach ze změny kompletně vymazán z vás, vaší energie i vědomí. A to se stane, ale měli byste být vytrvalí ve vaší snaze přepsat váš systém přesvědčení a mít na paměti, že totéž činíte i pro lidstvo.

V této době je zásadní začít rozvíjet vaší energii a vědomí jednoty. Nejprve je potřeba pochopit význam a kvality, které může jednota vytvořit. Jednota je vnímána jako sdílení energie, lidí či myšlenek na základě vzájemné dohody o koexistenci v harmonii. Můžeme to také popsat jako splynutí, spojení či prolnutí. Tento popis je mnoha způsoby pravdivý, ale já nehovořím o povzbuzování všech osob k tomu, aby se slučovaly s každým. Povzbuzuji vás k tomu, abyste byli za jedno se sebou. Udržování energie jednoty ve způsobu uvažování nemusí nutně znamenat spojení s jinými, ale může se vztahovat k vašemu spojení se sebou, svojí pravdou a duší.
Potřebujete být šťastní ve své vlastní energii a svém vlastním těle. Být v souladu se všemi myšlenkami, které vytváříte, projektujete a ukládáte, stejně jako být šťastný v energiích, které tvoříte, ztělesňujete a zažíváte. Potřebujete cítit uspokojení ve vaší bytosti a energii. Je to proces přijetí sebe překračující iluze vaší mysli a vaší reality. Abyste mohli nést energii jednoty, musíte nejdříve zažít přítomnost a existenci jednoty mezi vašimi energetickými těly, vaší myslí, srdcem a duší. Může to znamenat, že vaše duše se potřebuje rozšířit, aby mohla obsáhnout vaše vnitřní bytí a vytvořit jedinou vibraci, která vše sladí s vaší duší. Proces ladění všech aspektů vaší bytosti s vaší duší je sám o sobě transformační a umožní obrovské čištění, jak vibrace vaší duše vynáší na povrch veškeré nepotřebné energie, zatímco se projevuje větší přítomnost Stvořitelovy lásky. Proces vzestupu znamená dojít zpět k harmonii se sebou, vytvářet větší pocit jednoty a sounáležitosti ve vaší energii.

Jakmile si začnete přát vytvoření jednoty uvnitř vašeho bytí, začnete se otevírat uvědomění všech vašich aspektů a energií. Začnete vnímat, že jste velké bytosti světla, moudrosti a lásky, ale v některých oblastech vašeho bytí jste ztratili kontrolu, zapomněli jste nebo ještě potřebujete rozpoznat… Se zaměřením se na jednotu a spojení vašich energií se stanete zcela vědomými vaší síly a budete schopni sladit všechny vaše aspekty, aby mohly tvořit jako jedna energie – to obrovsky navýší vaší vibraci, světelný kvocient a záření vaší duše. Mnoho lidí se soustředí na ukotvení nových vyšších aspektů do svých těl a vědomí, aby vzestoupili, ale nejprve je potřeba se spojit se všemi aspekty své energie, které jsou přítomné ve vaší současné realitě, což vám přirozeně umožní rozpoznat svou sílu i to, že mnoho moudrosti, schopností a vedení, které potřebujete, je již ve vašem aurickém poli.

Jednoduchý způsob dosažení tohoto většího spojení se sebou je naslouchat své duši a požádat či soustředit světlo své duše tak, aby se sladilo se všemi aspekty vaší bytosti, těla i aury a propustit všechny nepotřebné energie vycházející na povrch. Vaše duše je zcela schopná toto vykonat bez vaší asistence, ale účelem je získat větší jednotu spojení energií, takže je důležité, aby se tohoto procesu kromě energie vaší duše účastnilo i vaše vědomí či vnímání toho, co se děje. Praktikováním slaďování duše se všemi vašimi částmi v meditaci umožňujete, abyste se stali citlivými k energiím vaší duše, které vás povedou k přechodu.

Zatímco tvoříte jednotu uvnitř a s vaším bytím, začínáte ztělesňovat jednotu. Tato kvalita se stane ve vaší energii velmi viditelnou a ovlivní vaší realitu a zkušenosti. Můžete zjistit, že přitahujete lidí, kteří také dosáhli jednoty či úplného přijetí sebe. Můžete cítit větší spojení a jednotu s lidmi kolem vás, cizinci a dokonce i zvířaty a přírodou. Jednota, kterou ztělesňujete, přinese prožitky nových pocitů jednoty se vším ve vaší realitě a rozpoznání sebe, coby všech aspektů Stvořitele. Tato kvalita jednoty pronikne také do obecných myšlenkových vzorů a vědomí lidstva, což lidstvu umožní žít v harmonii a souladu. Neznamená to nutně, že bude lidstvo zajedno se všemi, ale bude se vzájemně akceptovat. Přítomnost jednoty se také rozvine natolik, že začne řešit všechny systémy přesvědčení o oddělení, což umožní větší projev jednoty se Stvořitelem. To se dá charakterizovat jako spojení se Stvořitelem. Můžete to vidět jako spojení jedné poloviny s druhou nebo jako větší spojení uvnitř vaší bytosti, které ve vás umožní projevení Stvořitelovy energie, kterou jste v sobě vždy nesli.

Význačné mezníky 11-11-11 a 2012 obsahují záměr spojení vědomí a energie lidstva do jednoty se sebou navzájem i se Stvořitelem, ale aby to mohlo nastat, je nutné sjednotit nejprve svou vlastní bytost a uvědomění všech aspektů své bytosti. Je mým přáním dodat vám odvahu k tomuto rozvoji jednoty uvnitř vás, což pomůže vytvoření jednoty uvnitř všeho a následnému procesu vzestupu Země.

Jsem tady, abych vás vedl a svítil vám na cestu vpřed v této době.

S andělskou láskou,

Já jsem archanděl Metatron

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář