Jdi na obsah Jdi na menu
 


AA Michael – Podpora od Království andělů

18. 9. 2013
Poselství od Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson 29. 8. 2013
 
Protože jsme andělské bytosti, jsme si vědomi posunů, aktivací a propojení, ke kterým dochází na všech úrovních vašeho bytí a nesčetných hladin pozemského bytí. Chápeme, že v této době je to na Zemi v určitých oblastech vašeho bytí poněkud stresující, protože váš duchovní vzestup se urychluje a možná způsobuje zmatek, napětí, nepohodu a hledání vyšší pravdy. Energetické vibrace, které se ukotvují do Země skrze vaše bytí, a které se skrze něj aktivují, jsou dalece mimo cokoliv, co jste kdy dříve zažili. Jejich intenzita a frekvence jsou nezměrné, protože světelné vlny jsou určeny pro vytváření zrychlené aktivace Stvořitelovy pravdy. Falešné energie, vědomí nebo projevy už déle v této nové době a dimenzi nemohou existovat, vše co již není ve vašem bytí a vaší realitě potřeba, je čištěno a uvolňováno.
Pokaždé, když zvýšíte vibraci své energie nebo zachytíte okamžik osvícení, podporujete ve svém bytí očistu. Bylo by to možné přirovnat ke snímku, který vzniká s každým krokem zvýšeného uvědomění, které maže vše, co nerezonuje nebo neladí s novým vědomím. Tento snímek celé bytosti vás očišťuje a dovoluje vám kompletně včlenit toto nové vědomí. V tomto čase vzestupu možná ani nedokážete ocenit toto nově získané vědomí, toho průvodce, kterého následujete a jiskřičky paměti nebo důvěrnosti, ale každá, ať velká nebo malá má silný a mocný dopad na celkové uvědomování si vaší bytosti.
Mnoho lidí se mě ptá, jestli jejich snaha jako pracovníků světla na Zemi, má opravdu význam pro vzestup lidstva a Matky Země. Ve světle moudrosti, o kterou jsem se s vámi právě podělil, moje odpověď pro vás zní, že pokaždé, když podporujete, léčíte, milujete nebo máte inspirované božské uvědomění, podněcujete hlubokou očistu pro celou Zemi a celé lidstvo. Stejným způsobem, jakým si můžeme představit obraz celého těla rozpouštějícího nečistoty a sjednocujícího vše s novým uvědoměním, podporujete všechno to, co nemá podobnou energetickou frekvenci a vibrace, aby to bylo pozvednuto do osvícenějšího vědomí. Světlo, které sdílíte, léčivé a uvolňující procesy, kterými procházíte, podporují všechno kolem vás, aby se sladilo na podobné nebo vyšší frekvenci a proto jste součástí velké světelné sítě, pracující na zarovnání všeho na zdroj, duši a podstatu Stvořitele, ať už na sebe vezme Stvořitel jakoukoli formu. Přejeme si pro vás, abyste věděli, že vše co děláte, když se zapojujete, když se koupete a vyzařujete Stvořitelovo světlo, bude vždy k službám Stvořiteli, jakkoliv by to bylo malé nebo velké. Neustále máte lásku a podporu Království Andělů. Cokoliv dosáhnete, i kdyby to znamenalo jen sedět v klidu, můžete nás požádat, abychom zvětšili a rozšířili vliv, který váš okamžik posvátného spojení se Stvořitelem má na Zemi a lidstvo při šíření a sdílení dalšího světla.
Je mým přáním sdílet s vámi některé dary spojení, vědomí a moudrosti, abych vás podpořil; tyto dary přicházejí s láskou z vnitřních plání a nebí.
Zemský anděl Lovanda existuje a pracuje na okraji aurického pole Země; je to anděl naplněný láskou a dokáže vidět větší obraz všeho, co se děje na a dokonce i v nitru Země. Podporuje ukotvování mocných světelných vln vzestupu z vesmíru, které jemně prostupují Zemi a lidstvo. Anděl ohromné expanze, Lovanda, vám chce sloužit. Můžete dovolit sami sobě existovat v kapsli Lovandovy lásky; jeho láska je dokonale čistá, protože není potřísněna negativitou, egem, dokonce ani fyzičnem Země. Dokáže se vám zjevit v rozpínavých, svobodných a neomezených vibracích lásky a zároveň vás vrátit k vaší vlastní podstatě, jako kdyby vám umožnil vidět krásu klenotu uvnitř vašeho bytí. Má schopnost posunout vaše vědomí mimo vaše fyzické tělo do prostoru čisté lásky kde se může léčit, omladit a posunout, aby zaplnilo celé vaše bytí. To je nádherná zkušenost, když cítíte, že potřebujete posun z materiální skutečnosti do světelné reality vaší pravdy. Prostě jen požádejte a přivolejte zemského anděla Lovandu, aby se k vám připojil v meditaci. Požádejte, abyste byli obklopeni kapsulí Lovandovy lásky a dovolte sami sobě zakusit, jak hluboce dýcháte, obzvláště se zaměřte na expanzi, svobodu a neomezené vibrace lásky.Mnozí z andělů nesou ve své energii posvátné andělské symboly, které mohou fungovat jako klíče k probuzení vašeho bytí. Různí andělé pracují s různými a rozmanitými aspekty a kvalitami Stvořitele. S ohledem na kvality, které v sobě rozpoznají, andělé mohou nést mocné symboly, které fungují jako klíče a kódy vašeho procesu vzestupu a integrace se Stvořitelem. Ať už si přejete léčit, povznést, nebo potřebujete jakýkoliv druh podpory, můžete si nejprve uvědomit, o co přesně žádáte, například, můžete si přát zakusit nebo vyjádřit více radosti. S vaším záměrem, přivolejte toho nejvhodnějšího anděla, aby se k vám připojil při meditaci, kdy zhluboka dýcháte, anděl, který nese kvalitu, kterou si přejete. Potom požádejte toho anděla, aby s vámi sdílel symbol této kvality, jako symbol radosti, dovolte sami sobě podržet záměr přijetí. Tento symbol bude jednoduchým vzorem, který můžete nakreslit na své tělo; může to být něco tak jednoduchého jako kruh nebo spirála. Dejte svou levou ruku nebo prst na pravé rameno a plynule otiskněte nebo načrtněte symbol představující světlo anděla protékající skrze vás a do vaší levé ruky do vašeho pravého ramene. Potom načrtněte stejný symbol na vaše levé rameno, vaši hruď nebo srdeční čakru a kamkoliv jinam, kam pocítíte vedení. Dovolte si být v hlubokém meditativním stavu se zavřenýma očima, když provádíte tuto praktiku. Integrujete kvalitu anděla do vaší fyzické reality a aktivujete ji z nitra svého bytí. Toto je mocné povznesení pro vaše bytí a spojení s Královstvím andělů. Jak jsem uvedl už dříve, my, Království Andělů stále čekáme, abychom vás podporovali a pomáhali vám, skrze sílu naší lásky.
Království andělů vám také může pomoci v posunu celého vašeho bytí do nových energií této éry a usadit se v těchto nových vibracích, nebo vám může pomoci v posunu do nové vhodné energie v určitých oblastech vaší reality. Na cokoliv se chcete soustředit, andělé vám v tom mohou pomoci. Zaprvé je zde jednoduše potřeba pochopit, jestli si přejete posunout své celé bytí na nové energie vzestupu, abyste je mohli strávit a vtělit nebo zda si přejete posunout určitý aspekt vašeho bytí nebo reality do nové energie. To by znamenalo, že otevíráte tuto část vašeho bytí a reality, aby více světla mohlo proudit, aby rozpustilo jakékoliv bloky nebo překážky.  Potom přivolejte mé energie, Archanděla Michaela, aby vám pomohl. Udělejte si čas, abyste vdechovali mé energie do svého bytí a tak nám umožnili integrovat se, existovat jako jedno a spolutvořit. S vaším záměrem si představte, že před vás kladu velkou křišťálovou mísu z toho nejposvátnějšího andělského tekutého světla, které nese ve svých vibracích nové energie, které chcete získat a aktivovat ve svém bytí. Dovolte si připravit se na ceremoniál, vzpomeňte si, že jste zodpovědní za svůj vlastní duchovní růst, ale mějte hojnost podpory od vašich průvodců, Království andělů, vaší Duše, Duchovní skupiny a Stvořitele. S vaším záměrem si říkejte slova, která sdělují, že si dovolujete kompletně se přesunout do nové vibrace energie provázené vaší duší. Dovolte si požehnat sobě i své přeměně, ať už si přejete cokoliv, když jste sami sobě svědkem vědomě se spojujícím s novými vibracemi světla dostupnými pro vás kolem a uvnitř vás, abyste byli upevněni ve světle. Jakmile jednou dokončíte svůj ceremoniál a slova, udělejte ze svých dlaní misku, jako kdybyste chtěli nalít posvátné andělské tekuté světlo na svou hlavu a celé bytí. Fyzicky udělejte gesta, jako byste se koupali ve světle a dovolte sami sobě být si vědomi sebe sama pohybujícího se kupředu v jasnějším novém světle a vynořujícího se jako zářivější nové světlo. Můžete nadechovat toto nové pro vás určené světlo. Budu přítomen, abych vás podpořil a ochránil každý váš krok na této cestě.
Mým největším zájmem bylo přinést podporu pro vaše celé bytí, prosím přijměte nesmírnou lásku a podporu, kterou s vámi teď sdílím.
 
S láskou a podporou,
Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář